โต๊ะ - สิทธิพล โต๊ะชัยบุญ

Assistant Planner


ประวัติการศึกษา
M.Sc. in Financial Investment and
Risk Management (FIRM)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ป.ตรี วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักวางแผนการเงินอิสระ

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
อิสระภาพทางการเงิน คำที่ผมเชื่อว่าแทบทุกคนพยายามตามหาเพื่อให้ได้มา

เมื่อครั้งแรกที่ได้ยินคำนี้ สิ่งแรกที่เข้าใจคือต้อง "รวย" เพื่อจะมีอิสรภาพทางการเงิน แต่เมื่อเวลาผ่านไปการดำเนินชีวิตโดยยึดผลลัพธ์ "รวย" เป็นหลัก ทำให้รู้สึกว่าชีวิตช่างมีความสุขยากเหลือเกิน เราจำเป็นต้องแลกอะไรมาบ้างเพื่อให้ได้สิ่งนี้ ทั้งสุขภาพ ความสัมพันธ์คนรอบข้าง สุขภาพจิต อีกทั้งมันช่างแย้งกับอีกหนึ่งความเชื่อของผมที่ว่า เราเกิดมาเพื่อมีความสุข ถ้าการจะมีอิสระภาพทางการเงินคือการรวยแล้วชีวิตไม่มีความสุข นั่นเป็นสิ่งที่เราตามหาจริงๆหรือ ?

พยายามตั้งใจทำงาน หาเงินมาได้ก็ลงทุนโดยคาดหวังผลตอบแทนสูงๆ โดยไม่ได้คำนึงถึงความเสี่ยงเท่าที่ควร ชีวิตที่อยู่บนความเสี่ยงเพียงเพราะต้องการ "รวย" โดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องมีเท่าไรถึงจะได้คำนี้มา

ความขัดแย้งเหล่านี้วนเวียนอยู่ในหัวผมมาโดยตลอด ว่าเราจะทำยังไงให้ชีวิตมีความสุขและมีอิสระภาพทางการเงินได้

จนกระทั่งวันนึง ได้รู้จักเพจทีมวางแผนการเงิน Avenger Planner และได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ Money Clinic จึงได้มีโอกาสเรียนรู้แนวทางการวางแผนการเงินแบบองค์รวมของทีม และประทับใจในแนวความคิดเป็นอย่างมาก

นิยามของคำว่าอิสระภาพทางการเงินของผมได้เปลี่ยนไป จากที่เน้นต้องรวยหรือหาให้ได้มากที่สุด เปลี่ยนมาเป็นการวางแผนเพื่อให้มีเงินเพียงพอใช้ โดยไม่ขัดสนทั้งปัจจุบันและในอนาคต ผ่านการวางแผนรายจ่ายให้สอดคล้องกับรายได้ และมีการคำนึงถึงการป้องกันความเสี่ยงตลอดทาง

การดำเนินชีวิตที่ผ่านการวางแผนการเงินในเรื่องต่างๆ อย่างรอบคอบแล้ว ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตโดยปราศจากความกังวล พร้อมทั้งมีความสุขกับปัจจุบันได้อย่างเต็มที่ สามารถหันกลับมาให้ความสำคัญกับสุขภาพกายและใจ พร้อมทั้งคนรอบข้างได้มากขึ้น

จากทั้งหมดที่กล่าวมาทำให้ผมได้ ตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงิน ซึ่งมีผลต่อความสุขในชีวิต และได้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนักวางแผนการเงิน Avenger Planner รุ่นที่ 7 ซึ่งต้องขอขอบคุณพี่ๆ Founder ทั้ง 3 ท่านที่ได้ให้โอกาสนี้กับผม โดยในโครงการนี้ได้เติมเต็มความรู้ด้านการวางแผนการเงิน ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่น เป็นกลาง คำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก

สุดท้ายนี้ ผมมีความตั้งใจอย่างมากว่า จะสามารถนำความรู้ความสามารถที่ได้เรียนรู้จากโครงการ ไปสร้างประโยชน์ให้ตัวเองและคนรอบข้างตลอดจนสังคมคนไทย เพื่อให้เข้าใจแนวทางการวางแผนการเงิน การวางแผนชีวิตอย่างรอบด้าน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมและองค์กรทำจะเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ที่สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมผ่านภารกิจสำคัญ นั่นคือ "การทำให้คนไทยในทุกระดับ สามารถเข้าถึงคำแนะนำทางการเงินที่ดีได้"
“A big part of financial freedom is having your heart and mind free from worry about the what-ifs of life.” – Suze Orman ถ้าคุณเชื่อในอิสระภาพทางการเงิน ขอให้ Avenger Planner เป็นเพื่อนช่วยคิด เดินเคียงข้างและโตไปพร้อมๆ กันนะครับ