เหมียว - ดร. สุภาภรณ์ กวางเมตตาธรรม

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.เอก วิทยาศาสตร์ เคมี
(University of Twente)
ป.โท วิทยาศาสตร์ เคมีอินทรีย์
(มหาวิทยาลัยมหิดล)
ป.ตรี วิทยาศาสตร์ เคมี
(มหาวิทยาลัยมหิดล)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักวิจัย และ นักวางแผนการเงินอิสระ

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
ในช่วงที่เริ่มทำงานปีแรกแล้วต้องยื่นภาษีเงินได้ ก็ได้พบว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินนั้นมีเยอะมาก ไม่รู้ว่าจะเลือกใช้ยังไงดีและอะไรเหมาะกับเราตอนนั้นที่สุด จึงเกิดความสงสัยว่า...

เรียนมาก็ตั้งเยอะ ทำไมไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้เลย

ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาเรื่องการเงินส่วนบุคคล จนได้มาพบกับ A-Academy และ Money Coach จึงเริ่มเข้าใจในหลักการของการวางแผนการเงินที่ถูกต้อง

เมื่อเริ่มวางแผนการเงิน ชีวิตก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น และยิ่งรู้สึกว่า ตั้งแต่เกิดจนตายคนเราใช้เงินตลอด เราใช้เวลาเป็นสิบปี เรียนเพื่อที่จะหาเงิน แต่ความรู้เรื่องการบริการจัดการการเงินส่วนบุคคลนั้น ไม่มีอยู่ในหลักสูตรการศึกษาเลย

เป็นเรื่องน่าเสียดายมากที่ "เราหาเงินเป็น แต่ใช้เงินไม่เป็น" ความไม่รู้ในเรื่องที่สำคัญและจำเป็นนี้ ทำให้หลายๆ คนเกิดปัญหาทางการเงินขึ้นในที่สุด

เมื่อทีม Avenger Planner เปิดรับสมัคร จึงตัดสินใจเข้าร่วมทีม เพราะ Avenger Planner คือทีมนักวางแผนการเงินที่มีความตั้งใจดี และวางแผนโดยยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นที่ตั้งอย่างแท้จริง
แผนการเงินเป็นสิ่งมีชีวิต ที่มีชีวิตของคนคนหนึ่งอยู่ในนั้น