รู้จักพวกเรา : เอกสิทธิ์ เสริมศรีพินิจ

บอย – เอกสิทธิ์ เสริมศรีพินิจ AFPT™

Assistant Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (ม.นเรศวร)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักวางแผนการเงินอิสระ
ธุรกิจส่วนตัว (จำหน่ายอุปกรณ์กีฬา)

เหตุผลที่เข้าร่วมกลุ่ม Avenger Planner
ผมสนใจในเรื่องการเก็บออมและการลงทุนมาก ตั้งแต่ตัวผมเองเริ่มมีรายได้เป็นของตัวเอง ศึกษาการลงทุนในหุ้นต่างๆ มากมาย เพื่อหวังอยากให้เงินเติบโต มีรายได้เพิ่มขึ้น จนผมมีโอกาสได้มาทำธุรกิจของตัวเองเมื่อปี 2559 ซึ่งก็เป็นการลงทุนอีกทางหนึ่ง

จากการทำธุรกิจทำให้ผมได้รู้ว่า จะลงทุนหารายได้เพียงมิติเดียวนั้นไม่ได้ ยังมีมิติในด้านอื่นๆ ที่จะต้องดูด้วย เช่นควรต้องมีสำรองเงินไว้ทำธุรกิจเท่าไรดี หากเกิดทีมงานเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุจะทำอย่างไร ทำให้ผมได้ศึกษาในเรื่องของการวางแผนการเงิน จนได้พบกับ Website ของคุณเอ A-Academy ซึ่งสอนเรื่องการวางแผนการเงิน ทำให้ผมเข้าใจวิธีการที่ถูกต้องมากขึ้น

การวางแผนการเงินไม่ใช่เพียงแต่จะทำอย่างไรให้เงินไปถึงเป้าหมาย ระหว่างทางจะต้องมีการจัดการความเสี่ยง ที่จะมากระทบกับเงินเป้าหมายของเราด้วย ผมจึงได้นำวิธีการวางแผนการเงิน มาปรับใช้กับธุรกิจ และบริหารการเงินส่วนตัวของผม ทำให้การเงินของธุรกิจและส่วนตัวของผมเองเป็นระบบ มีความมั่นคงมากขึ้น

จนมาทราบว่าคุณเอ ได้มี Open-House เพื่อให้ข้อมูลและเปิดรับสมัครนักวางแผนการเงินเข้าร่วมทีม Avenger Planner ผมจึงสนใจเข้าร่วมฟัง และได้ทราบแนวทางการทำงานของทีม โดยจะมุ่งเน้นในการแนะนำลูกค้าตามความจำเป็น และคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นอันดับแรก ซึ่งผมเห็นว่าเป็นโอกาสดี ที่ผมจะได้ส่งต่อเรื่องวางแผนการเงินให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นๆ ได้

การมีทีมที่ดี มีจรรยาบรรณและยึดมั่นในแนวทางแบบนี้ เป็นส่วนที่ทำให้ผมได้ตัดสินใจสมัครร่วมทีม และผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมทีมในที่สุด

ซึ่งจากที่ผมได้เรียนรู้ ฝึกทักษะ ลงมือปฏิบัติ การวางแผนการเงินที่เข้มข้น ทำให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีม และมีส่วนช่วยเหลือผู้รับคำแนะนำ ให้มีแผนการเงินที่ดี เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการได้ในที่สุดครับ
แผนการเงินเปรียบเสมือนคัมภีร์ ในการเดินทางสู่เป้าหมายทางการเงิน โดย Avenger Planner พร้อมจะเป็นเพื่อนร่วมทาง ที่คอยใส่ใจ ดูแล ให้คำปรึกษาไปตลอดจนถึงปลายทางครับ