รู้จักพวกเรา : สุคนธ์ทิพย์ เสน่ห์ดุษฎี

แพร - สุคนธ์ทิพย์ เสน่ห์ดุษฎี

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักวางแผนการเงินอิสระ

เหตุผลที่เข้าร่วมกลุ่ม Avenger Planner
หลังจากเรียนจบใหม่ๆ แพรมีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินอยู่ 3 เดือน แพรรู้มาตลอดว่ามันเป็นสิ่งที่ดี ยิ่งวางแผนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดี แต่ด้วยความที่ไม่ได้จบสายการเงินมาโดยตรง และคิดว่าความรู้ยังไม่มากพอที่จะไปวางแผนให้ใครได้ จึงยังไม่ได้เริ่มเสียที จนกระทั่งมีเพื่อนพาเข้ามารู้จักโครงการนี้ เมื่อได้ฟังจุดประสงค์และวิธีการทำงานต่างๆ ของ Founders ทั้ง 3 ท่าน (พี่อ้น พี่ใหม่ พี่เอ) ทำให้รู้สึกว่าเราได้พบคนที่มีอุดมการณ์คล้ายกันมากๆ เป็นกลุ่มที่มองผลประโยชน์ของผู้รับการวางแผนมาเป็นอันดับหนึ่ง ผู้รับการวางแผนจะมีความสุขกับสิ่งที่ได้รับ ผู้วางแผนจะมีความสุขกับสิ่งที่ได้ทำ

รู้สึกว่างานแบบนี้เป็นงานในอุดมคติมากๆ แม้ในช่วงแรก อาจจะทำเป็นอาชีพหลักยังไม่ได้ แต่เชื่อว่ามันได้ช่วยผู้รับการวางแผนอย่างแน่นอน และเหมือนเป็นงานที่รู้สึกว่าทำแล้ว มีคุณค่า และเป็นประโยชน์มากๆ ส่วนในอนาคตอาชีพนักวางแผนการเงินอิสระจะสามารถมาเป็นอาชีพหลักของแพรได้หรือไม่นั้น คงต้องให้เวลา ความสามารถ ประสบการณ์ และโอกาส เป็นตัวพิสูจน์และนำพาไป
Avenger Planner เป็นการรวมตัวกันของ Ideal Planner ที่ทำงานกันเพื่อช่วยเหลือผู้รับการวางแผนการเงินอย่างแท้จริง