โซ่ – อดิกานต์ ทองสอาด CFP®

Senior Planner


ประวัติการศึกษา
ป.โท วิศวกรรมโลหการ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ป.ตรี วิศวกรรมโลหการ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
Senior Manager
บริษัทเอกชน (อุตสาหกรรมเหล็ก)

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner

"ชีวิตที่ดีที่สุด คือชีวิตที่สงบ เย็น และเป็นประโยชน์"

ในวันที่ได้รู้จักสิ่งที่เรียกว่า “การวางแผนทางการเงิน” ทำให้รู้ได้เลยว่า เราต้องทำสิ่งนี้ให้ตัวเองก่อน เพราะเมื่อเรามีการวางแผนการเงินที่ดีแล้ว เราจะใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงและสบายใจ หลังจากนั้นเรายังสามารถใช้ความรู้เรื่องนี้ไปช่วยผู้อื่นต่อได้

เมื่อไตร่ตรองมาดีแล้ว จึงได้เริ่มต้นศึกษาหาความรู้อย่างจริงจัง ด้วยการไปเรียนและสอบหลักสูตร CFP (Certified Financial Planner) และในวันหนึ่งโชคชะตาก็พาให้รู้จักกับ Avenger Planner

หลังจากเข้าไปศึกษารายละเอียดในเว็บไซต์ ได้อ่านแนวทางการทำงานแล้ว รู้สึก “ใช่” จึงทำให้ตัดสินใจสมัคร Open-House และสมัครสอบเข้าร่วมทีมตามลำดับ เมื่อเข้าร่วมทีม ยังต้องผ่านการเรียนรู้ตามมาตรฐานของทีม และเก็บประสบการณ์จากการทำงานจริง เพื่อให้สามารถทำแผนการเงินแบบองค์รวมได้อย่างแท้จริง

ช่วงเวลานี้ยังได้พิสูจน์ว่า Avenger Planner ทำจริงอย่างที่ในเว็บไซต์ประกาศไว้ "สิ่งที่คิดว่า “ใช่” เป็นสิ่งที่ “ใช่” จริงๆ" ในที่สุดก็ผ่านกระบวนการสอบและเป็น Planner ของทีม พร้อมที่จะนำความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น

จากวันที่เริ่มต้น สะสมประสบการณ์มาจนถึงวันนี้ ได้ส่งมอบแผนการเงินให้กับลูกค้ามากมายหลายท่าน ทำให้ตอบได้ว่าการทำงานนี้ ได้ตอบโจทย์เป้าหมายชีวิตที่ได้ตั้งไว้ คือ ชีวิตที่สงบ เย็น และเป็นประโยชน์

การมีแผนการเงินที่ดีและตั้งใจลงมือทำตามแผนนั้น ทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงและมีความสุข