เล็ก - อัครภัทร์ โตพงษ์เกษม CFP®

Senior Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ม.พระจอมเกล้าธนบุรี)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
Senior Customer Engineer
IBM Thailand

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
โดยส่วนตัวผมชอบเรื่องการเงินเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว แต่เนื่องจากไม่ได้จบสายการเงินมาโดยตรง อาศัยการอ่านหนังสือ ศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง และเข้าสัมมนาทางการเงินต่าง ๆ ทั้ง Money Fitness และ Financial Foundation ทำให้ได้รู้จักการวางแผนการเงินช่วงปลายปี 2014 จากนั้นก็เริ่มวางแผนการเงินให้ตัวเอง ได้เห็นความเปลี่ยนแปลง จนผมรู้สึกว่าการวางแผนการเงินมีประโยชน์มากและสามารถเปลี่ยนแปลงคน ๆ นึงให้มีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นได้

ผมจึงมีความคิดว่าอยากให้คนรอบตัวเรามีการวางแผนการเงินเหมือนกับผมบ้าง แต่ด้วยความที่ผมยังขาดประสบการณ์และแนวทางในการปฏิบัติ เลยพยายามค้นหา และทำความรู้จักกับคนที่ทำอาชีพนี้หลาย ๆ คน ทำให้ได้ศึกษา เรียนรู้ พูดคุยถึงวิธีการและแนวทางในการวางแผนการเงิน ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงให้ความสำคัญกับรายได้ของนักวางแผนการเงิน

จนมาได้ข่าวว่า คุณเอ A-Academy เปิดรับสมัครนักวางแผนการเงิน ก็เลยสนใจเข้ารับฟังรายละเอียด พอได้มาฟังถึงความเป็นมา และแนวคิดของผู้ก่อตั้งคือ คุณเอ พี่อ้น พี่ใหม่ ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนด้วยการวางแผนการเงิน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของคนที่มารับบริการเป็นที่ตั้ง และต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับวงการนักวางแผนการเงิน ยิ่งทำให้ผมตัดสินใจที่จะเข้าร่วม Avenger Planner Project โดยการทดสอบ และสัมภาษณ์ โดยผู้ก่อตั้ง (คุณเอ พี่อ้น พี่ใหม่)

หลังจากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีม ก็ได้พบกับคนที่มีแนวคิดไปในทางเดียวกัน และคอยช่วยเหลือกันตลอดเส้นทางการเป็นนักวางแผนการเงินของผม
Avenger Planner คือกลุ่มคนที่มีความตั้งใจดี ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับอาชีพนักวางแผนการเงินในประเทศไทย