เพิ้ง - อาทิติ ภิญโญโชติวงศ์ CFP®

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.โท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ป.ตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต - เกียรตินิยมอันดับ 2 (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการฝ่าย ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ
บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์ จำกัด

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
เพิ้งทำงานในบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจ งานส่วนใหญ่เป็นการให้คำแนะนำเชิงนโยบาย ธุรกิจ การเงิน ให้กับหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ในงานที่ปรึกษา เพิ้งเชื่อว่า หากเราให้คำแนะนำที่เหมาะสม เป็นกลาง และยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก เมื่อลูกค้านำคำแนะนำไปใช้ คำแนะนำของเราย่อมส่งผลต่อองค์กร สังคม และคนจำนวนมากได้

งานวางแผนการเงินแม้นเป็นเหมือนอาชีพที่สอง แต่หลักการวิชาชีพสอดคล้องกันอย่างประหลาด เพิ้งเรียนการวางแผนการเงินผ่านหลักสูตร CFP® (Certified Financial Planner) เพียงเพราะต้องการความรู้ไปเสริมในส่วนของการจัดพอร์ตการลงทุนให้กับลูกค้าในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนที่คิดทำเป็นอาชีพเสริม เพราะมองว่าความรู้ที่ได้จากการสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนอาจไม่ลึกพอที่จะใช้ดูแลเงินของลูกค้า เงินที่เขาเหน็ดเหนื่อยทำงานให้ได้มา พากเพียรเก็บออม และไว้วางใจให้เราดูแล

เพิ้งได้ยินอาจารย์เอ (คุณเอ A-Academy) เล่าถึงทีม Avenger Planner ในคลาสเรียน CFP Module 2 ที่ได้มีโอกาสไปนั่งเรียนประมาณช่วงกลางปี 2560 ครั้งแรกที่ได้ฟังก็รู้สึกทึ่งและชื่นชมว่ามีทีมนักวางแผนการเงินที่ดีที่มีความตั้งใจจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับสังคมไทย แต่ในตอนนั้นตัวเองยังคงโฟกัสกับการขวนขวายหาความรู้ด้านการวางแผนการลงทุนมากกว่า… หารู้ตัวไม่ว่า วันนั้นเมล็ดพันธุ์เล็กๆ เมล็ดหนึ่งได้ถูกบ่มเพาะ

การได้เข้ามาเรียนในหลักสูตร CFP เป็นเหมือนทั้งการเปิดโลกและจุดประกายบางอย่าง ทำให้เห็นว่า มีเครื่องมือการลงทุนมากมายที่พาคนหนึ่งคนไปสู่เป้าหมาย นอกเหนือจากสิ่งที่เราเคยรู้จัก ทำให้เห็นว่า การวางแผนการเงินแบบองค์รวม เป็นสิ่งสำคัญ การวางแผนโดยมองเพียงมุมหนึ่งมุมใด ไม่ว่าจะเป็นลงทุน ประกัน หรือภาษี แต่หากไม่ได้นำมาเชื่อมโยงประกอบกัน สุดท้ายก็อาจไม่ใช่แผนที่ยั่งยืน

อาจารย์ที่สอนหลักสูตร CFP อีกท่านหนึ่ง เล่าถึงจำนวนนักวางแผนการเงินในประเทศไทย ที่ทำงานวางแผนการเงินจริงๆ ว่ามีจำนวนเพียงหยิบมือ เมื่อเทียบกับคนไทยทั้งประเทศ “บ้านเรายังต้องการคนมาช่วยกันทำงานด้านนี้อีกมาก” นั่นทำให้เพิ้งอยากเป็นหนึ่งในกำลังที่จะมาช่วยทำงานนี้

ที่เหลือจึงเป็นเรื่องของการต่อจุด (Connecting the Dots) อาจจะด้วยความบังเอิญ โชค ทัศนคติ หรือเหตุผลใดก็ตามที่ทำให้เพิ้งสามารถเข้ามาร่วมฝึกฝนในทีมนักวางแผนการเงินทีมของ Avenger Planner ได้ ซึ่งเพิ้งขอบคุณ Founder ทั้งสามท่านที่ได้ให้ “โอกาส”

มีคำพูดเก่าแก่ที่บอกว่า “ในทางทฤษฎี ทฤษฎีกับปฏิบัติให้ผลไม่ต่างกัน แต่ในทางปฏิบัติ มันมีความต่าง” ทีม Avenger Planner วางแผนการเงินโดยเน้นการลงมือทำ เน้นการปฏิบัติ สิ่งที่ได้ร่ำเรียนมาจากหลักสูตรการวางแผนการเงินเป็นเพียงบาทฐานของการทำงานอย่างถูกต้อง แต่กระบวนการปฏิบัติ การลงมือทำ เพื่อให้แผนของลูกค้าบรรลุเป้าหมาย คือ หัวใจการทำงานของ Avenger Planner เพราะภายในทีม เราพูดกันเสมอว่า “แผนที่ดี คือ แผนที่ลูกค้าได้ลงมือทำ”
การวางแผนการเงิน เป็นเหมือนการวาดแผนที่เส้นทางชีวิตสำหรับเดินไปข้างหน้า นักวางแผนการเงินเป็นเหมือนคนชี้ทาง แต่นักเดินทาง คือ ตัวคุณเอง