ปิง - บุญฤทธิ์ เพิ่มพูล AFPTᵀᴹ

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (ม. พระจอมเกล้าธนบุรี)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
Senior Engineer
บริษัทเอกชน (อุตสาหกรรมพลังงาน)

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
เริ่มต้นจากคำพูดที่ว่า “น้องตัดสินใจเลยไหมคะ” ที่เคยถูกกดดันให้ต้องตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินบางอย่าง

เกิดเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่ต้องการจะเข้าใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อให้คนรอบข้างไม่โดนหลอกจากความไม่รู้ ไม่เข้าใจ ของคนที่มายัดเยียดให้ซื้อ

ทำไม ทำไม ทำไม! หลายๆ คนที่มาขาย ไม่ได้ทำให้คนซื้อเข้าใจในผลิตภัณฑ์นั้นๆ ก่อน ทำไมไม่ให้ข้อมูลที่เป็นจริง และถูกต้อง เพื่อให้การตัดสินใจของคนสักคนเหมาะสมกับตัวเค้าจริงๆ แล้วยิ่งในโลกยุค จริง 7 เท็จ 3 เรื่องจริง 7 ส่วน ที่ต้องพูดให้ดูดี มีหลักการ เรื่องเท็จ 3 ส่วนที่พูดเพื่อวัตถุประสงค์แอบแฝง ยิ่งทำให้แยกยากขึ้นไปอีกว่าใครกันแน่ที่เราจะเชื่อถือได้

สิ่งเหล่านี้ทำให้ผมต่อต้านวิธีการขายแบบเดิมๆ และเริ่มที่จะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเงินด้วยตนเอง จนเริ่มให้ความรู้กับคนรอบตัว เริ่มให้คำปรึกษาความเข้าใจที่ถูกต้องกับ ญาติพี่น้อง และเพื่อนๆ รอบตัว จนระยะหลังๆ เริ่มได้ยินเกี่ยวกับอาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน ก็คิดว่า นี้แหล่ะคือสิ่งที่เราใฝ่ฝันอยากจะทำมานานแล้ว เราอยากจะทำเพื่อส่งต่อความถูกต้อง

แต่ แต่ แต่ หลังจากที่รู้จัก อาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน ผมก็ได้พบว่า หลายคนที่ทำ ก็ไม่ได้รับฟังและเข้าใจเราจริงๆ บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่า สิ่งที่แนะนำนั้นจำเป็นและเหมาะสมกับลูกค้าหรือไม่

จนได้มาเจอ ทีมนักวางแผนการเงินอิสระ Avenger Planner ย้ำว่าอิสระ เพราะไม่ต้องเน้นทำยอดขาย ไม่เอาเป้าหมายของตัวเองเป็นที่ตั้ง และให้คำแนะนำทางการเงินแก่ลูกค้าที่วางแผนการเงินแบบองค์รวมจริงๆ เน้นการวางแผนในทุกๆ ส่วน ทำให้เห็นว่ากลุ่มคนที่ตั้งใจทำงานนี้ให้ดีก็มีอยู่

เพราะว่าถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่ตั้ง เพราะใช้ความถูกต้องเป็นเครื่องนำพา เพราะใช้ใจที่เสียสละเพื่อให้คนอื่นได้ประโยชน์ก่อน ฉะนั้น สิ่งที่ทำจึงมีคุณค่า แม้จะเหนื่อย และท้อ แต่ผมก็รู้สึกว่าเรามีคุณค่า และ มีอุดมการณ์แรงกล้าที่อยากจะช่วยผู้อื่น

อีกทั้งยังมีทีมงานที่มีอุดมการณ์เดียวกัน เมื่อรวมกลุ่มกัน คุณค่าที่ทำนี้ก็จะทวีคูณออกไปสู่สังคมรอบข้าง ผมหวังว่า คุณค่าเล็กๆ ที่พวกเราเริ่มต้นทำ จะสามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างจากเดิมอย่างมหาศาล เหมือนคำพูดที่ว่า “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว” นี่คือเหตุผลที่ผมเข้าร่วมทีม Avenger Planner


เพราะว่าถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่ตั้ง เพราะใช้ความถูกต้องเป็นเครื่องนำพา เพราะใช้ใจที่เสียสละเพื่อให้คนอื่นได้ประโยชน์ก่อน เราหวังว่า คุณค่าเล็กๆ ที่พวกเราทำ จะมีประโยชน์กับทุกๆ คนนะครับ