ปิ๊ก – ชัยพฤกษ์ สุฤทธิกุล

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.โท วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
วิศวกรไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
จุดเริ่มต้นของผมในการสนใจเรื่องการวางแผนการเงินเริ่มมาจากการมีความคิดความเข้าใจทางด้านการเงินส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากพื้นฐานผมเป็นเด็กต่างจังหวัด ครอบครัวมีฐานะปานกลาง คุณพ่อคุณแม่มีรายได้หลักเป็นเงินเดือนจากการรับราชการครู ทำให้การใช้ชีวิตในตอนนั้นของผมไม่ค่อยตระหนักถึงความจำเป็นของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเลย ทั้งๆ ที่ผมก็เห็นคุณพ่อคุณแม่ของผม มีหนี้สินจากการกู้สหกรณ์ครูมาใช้จ่ายซื้อสิ่งของต่างๆ

แต่ ณ ตอนนั้น ก็เข้าใจว่าเดี๋ยวพอเงินเดือนออก ทยอยผ่อนไม่กี่งวด ภาระหนี้สินเหล่านี้คงหมดไป และคิดว่าการใช้เงินในอนาคตเป็นเรื่องปกติธรรมดา ของคนที่รายได้ไม่มาก ซึ่งความคิดความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้ติดตัวผมมาตั้งแต่ยังเด็กจนผมได้เข้ามาทำงานเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจมีเงินเดือนประจำ พอทำงานมาได้สักระยะหนึ่ง ผมเริ่มสร้างหนี้ที่ไม่จำเป็นโดยการเริ่มใช้บัตรเครดิต เก็บออมได้ระดับหนึ่งก็นำไปใช้ในสิ่งที่ไม่จำเป็นโดยไม่มีการวางแผน จนท้ายที่สุดเริ่มมีการใช้เงินแบบเดือนต่อเดือน ณ จุดนี้ผมรู้สึกผิดหวังกับการจัดการของตัวเองมากๆ จึงคิดทบทวนพฤติกรรมการใช้จ่าย และหาทางแก้ไขความไร้วินัยทางการเงินของตัวเอง

ช่วงปลายปี พ.ศ. 2559 ผมเริ่มค้นคว้าหาความรู้เรื่องการเงินส่วนบุคคลจากหลายๆ แห่ง จนได้มาพบกับ A-Academy ที่มีการให้ความรู้ทางการเงินที่เป็นระบบ ศึกษาได้ด้วยตัวเอง ไม่มีค่าใช้จ่าย และมีตัวอย่างเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ไม่ยากและซับซ้อนเกินไป

หลังจากได้ลองพยายามวางแผนการเงินให้ตนเองประมาณ 2 ปี ในแนวทางของ A-Academy ทั้งในส่วนของการประเมินสถานะทางการเงิน ทำงบประมาณการค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้น การวางแผนการลงทุน การกำหนดเป้าหมายเกษียณอายุ ฯลฯ ผมรู้สึกว่าการวางแผนการเงินเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผมพบหนทาง ที่จะจัดการชีวิตของตัวเองให้เป็นระบบขึ้น มีความมั่นคงและมีทิศทางที่ชัดเจนในการเดินไปข้างหน้า

ผมมีความตั้งใจที่จะส่งต่อความรู้เรื่องการวางแผนการเงินที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ให้กับบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะคนที่มีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ในเรื่องของการวางแผนการเงินเหมือนกับที่ผมเคยเป็นให้สามารถปรับตัวและก้าวข้ามความเข้าใจผิดเหล่านั้นไปได้

และผมเชื่อในกฎของแรงดึงดูดที่จะดึงดูดคนที่มีเคมีเหมือนกันให้เข้ามาหากัน จึงก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในรูปแบบการทำงานของทีม Avenger Planner ซึ่งการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของทีมนั้น มุ่งเน้นที่ผลประโยชน์สูงสุดของบุคคลนั้นๆ เป็นหลัก ภายใต้กรอบข้อจำกัดของแต่ละบุคคลที่ไม่เหมือนกัน ผมจึงตัดสินใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีม
การวางแผนการเงินส่วนบุคคลไม่ใช่เรื่องของคนรวยแต่เป็น Fundamental ของชีวิต