เอี๊ยง – ดร.ชวินทร์ ประภานุกูล

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.เอก วิศวกรรมไฟฟ้า (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ป.โท วิศวกรรมไฟฟ้า (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
วิศวกร
บริษัทเอกชน (อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน)

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
ความมั่งคั่ง หรือ การมีฐานะทางการเงินที่ดี นั้นเป็นความฝันของใครหลายๆ คน ผมเองก็เช่นกันครับ สำหรับผมการมีฐานะทางการเงินที่ดีนั้นไม่ได้แปลว่าเราต้องร่ำรวย หรือมีเงินมหาศาล แต่มันหมายถึงการที่เราสามารถดูแลคนรอบข้างเราได้อย่างสมบูรณ์ สามารถเดินตามความฝันของเราได้อย่างสบายใจ สามารถออกแบบชีวิตที่ตัวเองต้องการได้ สิ่งเหล่านี้นั้นล้วนมีพื้นฐานจาก “การวางแผนการเงินที่ดี” ครับ

ผมเริ่มสนใจศึกษาเรื่องการเงิน และการลงทุนตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย ซึ่งในระยะแรกโลกการเงินของผมนั้นถูกตีกรอบไว้เพียงแค่เรื่อง “ตลาดหุ้น” โลกการเงินของผมนั้นได้ถูกเปิดกว้างขึ้นจากการได้มาพบกับ A-Academy ผมได้เรียนรู้มุมมองที่หลากหลายในด้านการเงิน ซึ่งไม่จำกัดเพียงแค่การลงทุน แต่ยังรวมไปถึง การจัดทำงบการเงิน การจัดการสภาพคล่อง การวางแผนบริหารความเสี่ยง และประกันภัย

ในส่วนของการลงทุนนั้น ผมได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ถึงหน้าที่ของสินทรัพย์แต่ละชนิด รวมไปถึงการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ณ จุดนี้เองที่ทำให้ผมเริ่มสนใจ และเรียนรู้ถึงบทบาทของอาชีพ “นักวางแผนการเงิน” ควบคู่ไปกับเส้นทางอาชีพวิศวกรของตัวเอง จนถึงวันที่ผมได้พบกับทีม Avenger Planner และตัดสินใจสมัครเข้าร่วมทีม

การได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีม Avenger Planner นั้น ทำให้ผมได้สัมผัสถึงบทบาทของนักวางแผนการเงินมืออาชีพที่แท้จริงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น บรรยากาศภายในทีมนั้นเต็มไปด้วยนักวางแผนการเงินที่มีความเป็นมืออาชีพ และพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และยิ่งทำให้ผมเข้าใจถึง Motto ของทีมที่ว่า “From Ideal Principle to Real Practice” นั้น สะท้อนความเป็นตัวตนของทีมได้อย่างดี และชัดเจนเพียงใด

หลักการวางแผนการเงินที่ดี ต้องไม่ใช่เพียงแค่สำเร็จได้ตามเป้าหมายที่เป็นตัวเลข แต่แผนการเงินที่ดี ต้องเป็นแผนการเงินที่ลูกค้าสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง พร้อมไปกับการมีความสุขในมุมอื่นๆ ของชีวิต ซึ่งผมมั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้ Avenger Planner สามารถให้กับลูกค้าทุกท่านได้ครับ
เป้าหมายที่ชัดเจน การลงทุนที่เหมาะสม และวินัยอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งสำคัญให้แผนการเงินประสบความสำเร็จ แนวทางของ Avenger Planner ทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นจริงได้ครับ