ฉุย - ชูพงศ์ พโนดม

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี วิทยาศาสตร์-เคมี (ม. พระจอมเกล้าธนบุรี)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
Assistant Technical Sales Manager
บริษัทเอกชน (อุตสาหกรรมเคมี)

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
ผมเริ่มศึกษาการลงทุนในหุ้นและกองทุนรวมด้วยตนเอง จากการอ่านหนังสือบ้าง ดูวิดีโอบ้าง ติดตามเพจเกี่ยวกับการลงทุนต่างๆ ลองผิดลองถูกด้วยตนเอง จนกระทั่งได้มาเจอ YouTube ของ A-Academy ซึ่งช่วยเปิดโลกและย่นระยะเวลาการเรียนรู้ของผมไปได้มาก

ทำให้พบว่าการลงทุนที่ผมสนใจ เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการวางแผนการเงินแบบองค์รวมเท่านั้น เพราะการบรรลุเป้าหมายต่างๆ ที่มีเงินเป็นองค์ประกอบ โดยเฉพาะเป้าหมายเกษียณ จะบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้ยังต้องมีการป้องกันความเสี่ยง การวางแผนภาษี การบริหารสภาพคล่อง ฯลฯ ไปพร้อมๆ กันด้วย

เมื่อผมได้ศึกษาและปฏิบัติตามแนวทางของ A-Academy ไปเรื่อยๆ ผมก็อยากแบ่งปันสิ่งที่ผมรู้มาให้กับคนรอบข้าง แม้ผมจะทำได้แค่ในวงแคบๆ กับคนรู้จักรอบตัวเท่านั้น แต่ผมก็มีความสุขที่ได้ให้คำปรึกษา

จนเมื่อ A-Academy ประกาศตั้งทีมนักวางแผนการเงิน Avenger Planner ผมก็สนใจเข้าร่วมทีมเป็นอย่างยิ่ง แต่ด้วยภาระในงานประจำของผม จึงได้แต่ติดตามให้กำลังใจทีมนี้อยู่เรื่อยมาพร้อมกับศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมควบคู่กันไป

กระทั่งโอกาสของผมมาถึง เมื่อ Avenger Planner ประกาศ Open House เพื่อรับสมัครทีมงานรุ่นที่ 4 เพื่อช่วยแบ่งเบางานของนักวางแผนการเงินทั้ง 3 รุ่น และลดระยะเวลารอคอยของลูกค้าลง โดยสามารถทำเป็นงาน Part-time ได้ ผมจึงไม่รอช้าที่จะสมัครเข้าทีม

ผมรู้สึกดีใจมากที่สามารถสอบผ่านเข้าร่วมทีมได้ ยิ่งได้มาอยู่ในทีม ยิ่งรู้ได้ถึงความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอแต่สิ่งที่ดีโดยยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นภาระกิจที่หนึ่ง รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมอยู่ในทีมนี้
การสร้างสังคมที่ดี เริ่มต้นที่ตัวเรา เริ่มลงมือทำในสิ่งที่ดีให้กับตัวเราเองโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น เมื่อทำตัวเราเองดีแล้ว ก็จะมีพลังเหลือเผื่อแผ่ไปยังคนรอบข้างเอง