ไดจิ - ไดจิ โอคูดะ

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี บริหารธุรกิจ (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักวางแผนการเงินอิสระ

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
จุดเริ่มต้นในการก้าวเข้ามาสู่การวางแผนการเงินของผมมาจากความสนใจที่จะลงทุนในหุ้นรายตัว วันหนึ่งผมได้มีโอกาสเข้าร่วมกลุ่ม Facebook ที่สอนการลงทุนในหุ้นรายตัว โดยการที่ผมเข้ามาเรียนในกลุ่มนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมได้รู้จักกับพี่เอ A-Academy หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Avenger Planner ซึ่งเป็นผู้เผยแพร่ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนผ่านช่องทาง YouTube

ในช่วงแรกนั้นผมสนใจเรียนรู้เฉพาะการลงทุนในหุ้นเท่านั้น แต่ในภายหลัง เมื่อคุณแม่ของผมมีความสนใจที่จะเริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวม ผมซึ่งไม่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านกองทุนรวมมากนัก จึงได้เริ่มต้นศึกษาเนื้อหาของกองทุนรวมทั้งหมดจาก A-Academy

เมื่อจบการศึกษาด้านกองทุนรวมแล้ว ผมได้มีความสนใจในเรื่องของการเงินส่วนบุคคลมากขึ้น จึงทำการเรียนรู้เนื้อหาอื่นๆ ภายในช่อง A-Academy จนเกือบครบทุกเนื้อหา ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาในแทบทุกมิติของการเงินส่วนบุคคล

โดยในช่วงเวลาเดียวกันนั้นได้มีการประกาศจัดตั้งทีมนักวางแผนการเงิน Avenger Planner หลังจากที่ได้รับฟังแนวทางการทำงาน และแนวคิดในการให้คำแนะนำของทีม ที่มุ่งประโยชน์ของผู้รับคำแนะนำเป็นสำคัญ ได้จุดประกายให้ผมมีความสนใจในอาชีพ “นักวางแผนการเงิน” ซึ่งเป็นอาชีพที่สามารถสร้างประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นได้ผ่านการวางแผนการเงิน

ความตั้งใจที่เพิ่มมากขึ้น ได้มารวมกับความสนใจในด้านการวางแผนการเงินที่มีอยู่เดิม เมื่อทางทีม Avenger Planner ได้ประกาศที่จะรับสมัครนักวางแผนการเงิน รุ่นที่ 5 ของทีม ผมจึงสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมได้อย่างที่ตั้งใจไว้
เวลาที่เราจะออกเดินทางท่องเที่ยว เรามักจะวางแผนการเดินทางอยู่เสมอ แล้วถ้าเป็นเส้นทางชีวิตของตัวเราเองละ ? มาร่วมกันวางแผนและเดินทางไปสู่จุดหมายด้วยกันนะครับ