บอย – เอกสิทธิ์ เสริมศรีพินิจ AFPT™

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (ม.นเรศวร)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักวางแผนการเงินอิสระ
ธุรกิจส่วนตัว (จำหน่ายอุปกรณ์กีฬา)

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
ผมสนใจในเรื่องการเก็บออมและการลงทุนมาก ตั้งแต่ที่เริ่มมีรายได้เป็นของตัวเอง ได้ศึกษาความรู้ทางด้านการเงินในช่องทางต่างๆ จนได้พบกับ Website ของคุณเอ A-Academy ทำให้ผมได้ศึกษาและเข้าใจในเรื่องการวางแผนการเงินที่ถูกต้องมากขึ้น

ว่าการวางแผนการเงินให้บรรลุเป้าหมายนั้น ไม่ใช่เพียงแต่เน้นลงทุนอย่างเดียว แต่ในระหว่างทางจะต้องมีการจัดการความเสี่ยง ที่จะมากระทบกับเป้าหมายของเราด้วย ผมจึงนำมาปรับใช้ในการบริหารเงินของผม ให้มีแบบแผนมากขึ้น

จนมาทราบว่าคุณเอ ได้จัดกิจกรรม Open-House เพื่อให้ข้อมูลและเปิดรับสมัครนักวางแผนการเงินเข้าร่วมทีม Avenger Planner ผมจึงสนใจเข้าร่วมฟัง และได้ทราบแนวทางการทำงานของทีม ที่มุ่งเน้นในการแนะนำลูกค้าตามความจำเป็น และคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นอันดับแรก ซึ่งผมเห็นว่าเป็นโอกาสดี ที่ผมจะได้ส่งต่อเรื่องวางแผนการเงินให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นๆ ได้

การมีทีมที่ดี มีจรรยาบรรณและยึดมั่นในแนวทางแบบนี้ เป็นส่วนที่ทำให้ผมได้ตัดสินใจสมัครร่วมทีม และผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมทีมในที่สุด

ซึ่งจากที่ผมได้เรียนรู้ ฝึกทักษะ ลงมือปฏิบัติ การวางแผนการเงินที่เข้มข้น ทำให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีม และมีส่วนช่วยเหลือผู้รับคำแนะนำ ให้มีแผนการเงินที่ดี เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการได้ในที่สุดครับ
แผนการเงินเปรียบเสมือนคัมภีร์ ในการเดินทางสู่เป้าหมายทางการเงิน โดย Avenger Planner พร้อมจะเป็นเพื่อนร่วมทาง ที่คอยใส่ใจ ดูแล ให้คำปรึกษาไปตลอดจนถึงปลายทางครับ