หนึ่ง - เอกฉัตร เตชะอิศวธรรม CFP®

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.โท Investment Analysis and Management (ABAC)
ป.ตรี Computer Science (ม.มหิดล)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
Application Analyst
ExxonMobil Limited

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
เริ่มสนใจการวางแผนการเงินจากวิชา Financial Planning ในหลักสูตร ป.โท ซึ่งทำให้รู้ว่าการวางแผนการเงินเป็นสิ่งใกล้ตัวที่สำคัญมาก ทุกคนควรรู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่ก่อนเริ่มทำงาน แต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักการวางแผนการเงิน พอเริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนการเงินก็ได้รู้จักกับ A-Academy ซึ่งสอนเกี่ยวการวางแผนการเงินแบบองค์รวมที่สามารถเข้าใจได้ง่าย และทำให้ได้รู้จักกับอาชีพนักวางแผนการเงิน

เคยคิดว่าอยากทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่สังคม จึงอยากเป็นนักวางแผนการเงินเพื่อที่จะได้ช่วยวางแผนการเงินให้คนอื่นเพราะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกคน ในประเทศไทยมีคนที่ทำอาชีพนี้น้อยมาก จึงทำให้เริ่มศึกษาวิธีการเป็นนักวางแผนการเงิน จนมารู้จักกับทีม Avenger Planner ที่มีแนวทางการทำงานโดยคิดถึงประโยชน์และความจำเป็นของลูกค้าเป็นหลัก ให้คำแนะนำเสมือนวางแผนให้กับตนเอง ซึ่งเป็นแนวทางในอุดมคติของนักวางแผนการเงิน จึงสนใจอยากร่วมทำงานกับทีม Avenger Planner


การวางแผนการเงินก็เหมือนกับวางแผนการเดินทางของชีวิต หากไม่มีการวางแผนก็เหมือนกับการหลับตาเดินไปเรื่อย ๆ ไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหน