หนู - กฤษดา อินทสังข์ CFP®

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี เศรษฐศาสตร์ (ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักวางแผนการเงินอิสระ

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
นักวางแผนการเงิน คืออาชีพแรกที่ผมอยากเป็น เมื่อย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นสมัยเรียนในมหาวิทยาลัย ในวันที่ต้องตัดสินใจเลือกเส้นทางอาชีพให้ตัวเอง เนื่องด้วยสภาพแวดล้อมที่เติบโตมามีพี่เป็นหมอและครู ทำให้ซึมซับความรู้สึกดีๆจากอาชีพทั้งสอง ในฐานะการเป็นผู้ให้ คือ ให้การรักษาคนไข้ และให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา

ประกอบกับผมเองเรียนเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของเศรษฐกิจและการเงิน จึงเป็นที่มาของลักษณะอาชีพในฝัน คือ การเป็นผู้ให้ความรู้และแนวทางการแก้ปัญหาในด้านการเงิน ทั้งเรื่องของการลงทุน หนี้สิน ซึ่งมีความหลากหลาย และไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจัดการด้วยตนเอง หากคนที่มีปัญหาเหล่านั้น มีคนที่ช่วยคิด ให้คำปรึกษา คงจะดีไม่น้อย

บนเส้นทางสายนี้ ผมผ่านการเรียนรู้ และลงมือทำมาอย่างหนัก ทั้งในด้านขององค์ความรู้ที่ต้องมีอย่างรอบด้าน ตั้งแต่ การวางแผนการเงิน การลงทุน ประกัน ภาษี ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ฯลฯ รวมทั้งการอบรมและทดสอบเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนดด้วย

ด้านประสบการณ์การทำงาน ผมผ่านการเป็น Insurance Agent และ Investment Advisor เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำงานจริงเป็นเวลากว่า 3 ปี และ ในด้านคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน ผมผ่านการอบรมหลักสูตร Certified Financial Planner : CFP ครบทุกชุดวิชา และผ่านการทดสอบทั้งหมด 4 จาก 5 ชุดข้อสอบแล้ว เพื่อให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้านมากที่สุด

เมื่อ Avenger Planner เปิดรับสมัครนักวางแผนการเงินเพื่อเข้าร่วมทีม ความฝันของผมที่จะเป็นนักวางแผนการเงิน ก็ขยับเข้ามาใกล้มากขึ้น จากวันที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทีม ผมผ่านการเรียนรู้ ฝึกฝน ในแนวทางที่แปลกใหม่ ทีมทีมนี้คือส่วนเติมเต็ม ที่ทำให้ภาพนักวางแผนการเงินในฝันของผมมีความสมบูรณ์ สวยงาม ทั้งในเรื่องของอุดมการณ์ มาตรฐาน ความรู้ ความเป็นมืออาชีพ และมิตรภาพ
ฝันของผม คือ การเห็นลูกค้าเดินทางไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ ได้อย่างสบายใจและมีความสุขตลอดเส้นทาง