แบงค์ - มงคล ยงรักเกียรติ CFP®

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี วิศวกรรมการบิน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักวางแผนการเงินอิสระ

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
เกิดจากการที่ผมได้เริ่มลงมือศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง "การวางแผนการเงิน" และได้เริ่มวางแผนให้กับคนรอบข้าง ทำให้ผมเริ่มฉุกคิดขึ้นมาว่า สิ่งที่ทำให้กับคนรอบข้างอยู่ตอนนี้มันถูกต้องแล้วหรือไม่ แผนที่ทำนั้นละเอียดและเหมาะสมเพียงพอแล้วหรือยัง

เพราะแผนการเงินแบบองค์รวมนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะทำแค่วันสองวันแล้วจบ แผนการเงินชิ้นนี้จะต้องอยู่กับคน ๆ หนึ่งไปเป็นระยะเวลาอีกร่วม 20-30 ปี และถ้าสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่นั้น มันยังไม่ละเอียดถี่ถ้วนพอ หรือมีจุดที่ขาดตกบกพร่อง ก็อาจจะส่งผลเสียถึงอนาคตของคน ๆ นึงได้เลย ยิ่งถ้ามารู้ในตอนที่มันสายไปเสียแล้วจะนึกย้อนเวลากลับมาแก้ไขคงจะไม่ทัน

ดังนั้นการที่ผมได้เข้ามาร่วมทีม Avenger Planner จึงเป็นหนทางในการพัฒนาแผนการเงินของผมให้ดีขึ้น เพราะที่นี่ไม่ได้ทำงานตัวคนเดียว มีอะไรก็สามารถช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำแก่กันและกัน ซึ่งย่อมจะดีกว่าการที่ผมจะต้องเผชิญกับปัญหาบางอย่างเพียงตัวคนเดียวอย่างแน่นอน

และที่นี่ผมยังมีความสุข เพราะคุณค่าของงานวางแผนการเงินที่นี่ ไม่ได้วัดจากการที่มียอดขายหรือรายได้ที่เยอะ ๆ แต่กลับเป็นการวัดจากคุณภาพของแผนการเงิน และการทำให้ลูกค้าที่ได้รับการวางแผนนั้นสามารถบรรลุเป้าหมายที่หลากหลายในชีวิตได้ ยิ่งผมได้ช่วยให้ผู้คนสามารถมีแผนการเงินที่ดีและครอบคลุมเท่าไร ก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้น แม้ความสุขที่เกิดนั้นอาจไม่ใช่ความสุขจากวัตถุ แต่มันเป็นสุขทางใจ “สุขอื่นใดเหนือสุขทางใจคงไม่มี”

ความสุขของพ่อครัวแท้จริง หาใช่การได้ทำอาหาร แต่คือการที่คนชิมชอบรสชาติของอาหารฉันใด ความสุขของ Avenger Planner คงไม่ใช่การได้ลงมือทำแผนการเงิน แต่คือการที่ลูกค้าบรรลุเป้าหมายฉันนั้น