รงค์ - นพ. ณรงค์ จงอร่ามเรือง

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี แพทยศาสตร์ เกียรตินิยม (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
เฉพาะทาง วุฒิบัตรเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)
ป.โท MBA การเงิน เกียรตินิยม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner

ต้นเหตุของเรื่องราว
เริ่มต้นจากมีความสนใจด้านการเงินการลงทุนเป็นทุนเดิม ชอบตัวเลข แต่การเรียนแพทย์ทำให้เรารู้แคบรู้ลึกในศาสตร์นั้น แต่ขาดความรู้ด้านอื่นๆ อีกมาก จึงอยากมีความรู้รอบตัวมากขึ้น หลังจากทำงานไปสักพัก คิดได้ว่ากว่าจะได้เงินมาแต่ละบาท เราต้องลงแรงไปมาก จึงเริ่มลงทุนเอง การรับเงินปันผลหรือดอกเบี้ยในจำนวนเท่ากับที่ทำงานมา แต่รู้สึกมีความสุขมากกว่า ที่ได้ให้เงินทำงานแทนเรา

เริ่มศึกษาความรู้การเงินเองทาง YouTube แต่ยังรู้สึกไม่ลงลึกมากพอ จึงสมัครเรียนต่อด้านการเงิน พอมีความรู้มากขึ้น จึงอยากส่งต่อความรู้ทางการเงิน การวางแผนการลงทุนให้กับคนอื่นบ้าง โดยเริ่มต้นจากคนใกล้ตัว เช่น แนะนำเพื่อนแพทย์ ให้เริ่มต้นวางแผนภาษี วางแผนเกษียณ จากนั้นจึงเริ่มสอบ Certificate ต่างๆ เพราะรู้สึกว่าเราไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะไปแนะนำใคร จนได้รับ IP License (ใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุน) และได้เริ่มทำ Facebook Page “พี่หมอนักลงทุน” เพื่อส่งต่อความรู้ทางการเงินด้วยภาษาง่ายๆ เป็นความสุขทางใจอย่างหนึ่ง

จากนั้นตระหนักได้ว่า เราไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ ประกอบกับได้ติดตามและชื่นชมพี่เอ ศักดา แห่ง A-Academy และ Avenger Planner จึงได้ติดต่อทางช่องทาง Inbox ไปสอบถาม ว่าจะประกาศรับสมัคร Planner รุ่นใหม่หรือยัง ได้รับคำตอบว่า ปัจจุบันทีมยังไม่มีแผนเปิดรับ Planner ใหม่ไปอีกอย่างน้อย 2 ปี แต่ก็ยังไม่เปลี่ยนความตั้งใจ พัฒนาความรู้ทางการเงินต่อไป และได้ทราบข่าวอีกครั้งในเดือน กรกฎาคม 2563 ว่าจะมีการเปิดรับสมัคร Planner รุ่นใหม่ ก็ไม่ลังเลที่จะมา Open-House และผ่านกระบวนการทดสอบต่างๆ จนได้เข้ามาเป็น Avenger Planner รุ่น 5 ครับ

หลังจากเข้าร่วมทีม Avenger ก็พบว่ามีหลักการพื้นฐานที่ตรงกัน สามารถทำงานร่วมกันได้ มีจุดมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ และตอนนี้ผมมีความพร้อมที่จะดูแลทุกท่านในฐานะลูกค้าคนสำคัญครับ

อนาคต
ตั้งแต่เริ่มสนใจอาชีพนักวางแผนการเงิน ต้องตอบคำถามนับไม่ถ้วน ว่าเป็นแพทย์แล้ว ทำไมมาเป็นนักวางแผนการเงินอีก ขอตอบว่า ในด้านการแพทย์ เราถึงจุดสูงสุดที่คิดว่าสามารถทำได้แล้ว ได้รักษา ช่วยเหลือคนเจ็บป่วยตามที่ต้องการ ได้ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจของคนไข้ แต่มีหมวกอีกใบหนึ่งที่คิดว่าสามารถทำได้ดี ก็คือนักวางแผนการเงิน จึงไม่ลังเลที่จะศึกษาและพัฒนาตัวเองเสมอมา

อนาคตอยากทำอาชีพหลักเป็นแพทย์ต่อไป แต่อยากเป็นแพทย์ที่มีความรู้ด้านวางแผนการเงิน เป็นอาชีพเสริม คงไม่ได้มีลูกค้าปริมาณมาก แต่จะวางแผนการเงินให้ลูกค้า เหมือนกับที่วางแผนการเงินให้ตัวเองและครอบครัว อยากให้คนไทยมีสุขภาพกายและสุขภาพทางการเงินที่ดีไปด้วยกัน

ส่วนงานภายในทีม Avenger Planner นั้น ตอนนี้ผมเน้นให้คำปรึกษาและให้ความเห็นด้านการแพทย์เป็นหลัก แต่อนาคตอยากให้คนในทีมมองเราในฐานะนักวางแผนการเงินที่มีความเชี่ยวชาญ อยากมาปรึกษาด้านการเงินที่เราถนัดด้วยครับ
ผมเป็นนักวางแผนการเงินมืออาชีพที่ดูแลคุณได้ทั้งครอบครัว ให้คำปรึกษาแบบองค์รวมได้ทั้งสุขภาพการเงินและสุขภาพกายครับ