นัท - ณัฐ เลิศมงคล CFP®

Senior Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี วิศวกรรมโยธา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักวางแผนการเงินอิสระ

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
25 กุมภาพันธ์ 2015 เป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสพบกับ เอ ศักดา ที่โรงงานแห่งหนึ่ง ในวันนั้น เอได้เข้ามาให้ความรู้เรื่องการเงินกับพนักงานบริษัท ด้วยความปรารถนาที่ดี ที่จะให้เพื่อนๆ พนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเงิน การลงทุน การจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ อย่างเป็นรูปแบบ ใช้งานง่าย นำไปใช้ได้จริงหลังจากที่ได้พูดคุยกัน แนวทางของผมก็เริ่มชัดเจนขึ้น ผมตัดสินใจเริ่มเรียน CFP โดยหวังว่าจะสามารถประกอบอาชีพเป็นนักวางแผนการเงิน มีโอกาสให้ความรู้และช่วยเหลือคนที่ต้องการวางแผนการเงิน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผมพยายามถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเงินการลงทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่มีอยู่ เพื่อให้ความรู้ทางการเงินสื่อสารออกไปให้มากที่สุด ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการเงินให้กับคนไทย ผมจึงตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่ม Avenger Planner และพร้อมที่จะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

Avenger Planner เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนการเงิน มาร่วมกันสร้างและบรรลุเป้าหมายทางการเงินไปพร้อมกับเรา