ตุ๊ก - ณิชมน เรืองฤทธิ์ราวี CFP®

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี บัญชี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักวางแผนการเงินอิสระ

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
ได้ตัดสินใจ Early Retire จากงานประจำเมื่อปี 2557 ด้วยเหตุผลที่ต้องการใช้เวลาดูแลคุณแม่ใกล้ชิดขึ้น จึงมองหางานที่สามารถบริหารจัดการเวลาให้สมดุลกับเป้าหมายชีวิตในช่วงนั้น

จากประสบการณ์ทำงานมากกว่า 30 ปี ในสายงานบัญชีและบริหารจึงเริ่มงานด้านที่ปรึกษาอิสระควบคู่ไปกับงานสอบบัญชี มีโอกาสได้ร่วมงาน ในฐานะผู้บรรยายภาคภาษาไทยให้กับที่ปรึกษาจากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมาจัดงานสัมมนาให้ความรู้ทางการเงินแก่ลูกค้าที่มีความมั่งคั่งสูง (High Net Worth) ของธนาคารในประเทศไทย ได้เห็นประโยชน์จากการวางแผนการเงินแต่คิดว่าไม่ควรจำกัดอยู่เพียงกลุ่มคนที่มีความมั่งคั่งเท่านั้น

จากนั้นจึงได้เริ่มศึกษา และพบว่ามีผู้ให้ความรู้การเงินพื้นฐานอยู่พอควร แต่ที่ติดตามและชอบในแนวทางคือ A-Academy ของคุณเอ ศักดา (หนึ่งใน Founder ของ Avenger Planner) ซึ่งจุดประกายให้เห็นประโยชน์ของการเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินในวงกว้าง ประกอบกับเป็นผู้ยึดถือแนวการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ทำให้เข้าศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตร "วางแผนการเงิน” ของสมาคมวางแผนการเงินไทย

เมื่อจบหลักสูตรแล้ว ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะนำออกไปเผยแพร่หรือทำประโยชน์ต่อไปได้อย่างไร จนเมื่อทราบว่าคุณเอ ร่วมกับผู้ก่อตั้งอีก 2 ท่าน เปิดบริษัท Avenger Planner ให้บริการวางแผนการเงินแก่บุคคลทั่วไป จึงได้เข้าไปรับฟังแนวทางของบริษัทในวัน Open-House

ชื่นชมความตั้งใจของผู้ก่อตั้ง ที่จะนำความรู้ออกไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งมั่นนำพาผู้คนสู่อิสรภาพทางการเงิน ซึ่งไม่ได้เน้นที่ความร่ำรวยเป็นปลายทางเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการสร้างความสมดุลให้แก่ชีวิตเพื่อเดินทางไปสู่เป้าหมายอย่างมีภูมิคุ้มกันและมีความสุขในตลอดเส้นทาง จึงไม่ลังเลที่จะเดินเข้าร่วมกระบวนการคัดเลือก และได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมในการขับเคลื่อนสิ่งดี ๆ ให้แก่สังคม

ความรู้ภาคทฤษฎีที่ศึกษามา ผนวกเข้ากับความรู้ภาคปฏิบัติในกระบวนการเรียนรู้ฝึกฝนจาก Avenger Planner ทำให้มีความพร้อมที่จะสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ในเส้นทางแห่งการแบ่งปันนี้ต่อไป
การ ”เติมเต็ม” ให้ผู้อื่นได้ เป็นการแบ่งปันที่มีคุณค่าและสร้างพลังใจของผู้ให้ไปพร้อมกัน