เขียด - ณิชาภัส ชนาภาภคพงศ์

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.โท วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ป.ตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
Senior R&D Officer
บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
เนื่องจากมีความสนใจเรื่องการเงินและการลงทุนเป็นพิเศษ จึงได้มีการศึกษา หาความรู้จากหนังสือ คอร์สสัมมนาและติดตามเพจที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การลงทุนต่าง ๆ รวมทั้งเพจ A-Academy โดยได้มีโอกาสสมัครเข้าร่วมสัมมนา Financial Foundation รุ่น 6 (พฤษภาคม 2559) และได้รับการ Coaching จากคุณเอ

ซึ่งหลังจากการ Coaching ในวันนั้น ทำให้มุมมองในด้านการเงินเปลี่ยนไปตลอดกาล สิ่งที่เกิดขึ้นในใจ คือ ถ้าเราช่วยให้ครอบครัว คนที่เรารัก เพื่อน ๆ รุ่นน้อง และบุคคลทั่วไป ทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เหมือนอย่างที่เราได้รับก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับการวางแผนทางการเงินของเค้าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะรุ่นน้องที่เตรียมตัวจบการศึกษา

จากการพูดคุยกับบุคคลรอบตัว แต่ละคนก็มีหัวข้อ เป้าหมายและปัญหาทางการเงินที่แตกต่างกัน บางคนก็ยังไม่ทราบว่าแท้จริงแล้วในชีวิตควรมีการตั้งเป้าหมายชีวิตและการเงินอย่างไร เมื่อทราบข่าวการประกาศรับสมัครนักวางแผนการเงินเข้าร่วมกลุ่ม Avenger Planner จึงสมัครเข้าร่วมการสอบคัดเลือกและผ่านการคัดเลือก ซึ่งต้องขอขอบคุณทางทีม Founder ทั้ง 3 ท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้โอกาสเข้าร่วมกลุ่ม Avenger Planner เพื่อทำงานในสิ่งที่ฝัน และตั้งใจว่าถ้ามีโอกาสอยากจะช่วยเหลือคนในการช่วยให้คำแนะนำในการตั้งเป้าหมายและวางแผนการเงิน

ซึ่งมีที่มาจากการย้อนหลังไปในปี พ.ศ. 2536 ได้มีโอกาสรู้จักคำว่า "นักวางแผนการเงิน" จากอาจารย์แนะแนวท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นชั่วโมงเรียนวิชาแนะแนว โดยอาจารย์จะมีการแนะนำอาชีพต่าง ๆ สำหรับการเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาซึ่งหนึ่งในอาชีพเหล่านั้นก็มีอาชีพนักวางแผนการเงินรวมอยู่ด้วย ซึ่งนอกจากอาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล ครู อาจารย์ ทนายความ วิศวกร และ สถาปนิกที่รู้จักแล้ว อาชีพนักวางแผนการเงินนี้ก็เป็นเพียงอาชีพเดียวที่ยังอยู่ในความทรงจำที่รู้สึกว่าเป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันของเรา

ซึ่งเมื่อได้เริ่มต้นเป็นนักวางแผนการเงินแล้วก็ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีความท้าทายเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางอาหาร ทำงานในด้านการพัฒนาสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ยังมีประสบการณ์ด้านการวางแผนการเงินน้อย แต่ด้วยความตั้งใจจริง การฝึกฝน เก็บสะสมประสบการณ์ เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะสามารถพัฒนาทักษะการเป็นนักวางแผนการเงินที่มีความรู้ ความสามารถในการช่วยให้คำแนะนำในการวางแผนการเงินแบบองค์รวมให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Avenger Planner เรามุ่งเน้นการวางแผนการเงินแบบองค์รวม เพื่อประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก