ตุ้ม – นิธินันท์ รุ่งเรืองอัครสิน

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.โท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ม. พระจอมเกล้าธนบุรี)
ป.ตรี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ม. เทคโนโลยีสุรนารี)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
Head of Operation
บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
จุดเริ่มต้นเริ่มจากความสงสัยส่วนตัวว่า เหตุใดยิ่งทำงาน ยิ่งเครียดกับการใช้ชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆ หาได้มากแค่ไหนก็ไม่มีเงินเก็บ จึงเป็นที่มาของคำถามว่า “แล้วคนอื่นๆ ล่ะ เค้าทำยังไง ? แตกต่างจากเราอย่างไร ?”

ความโชคดีเล็กๆ ของผมที่ได้เจอ หลักสูตร Financial Foundation ของ A-Academy ที่สอนการวางรากฐานของชีวิตโดยใช้ความรู้ทางการเงิน จากที่เคยเข้าใจว่าการเงินเป็นเรื่องง่ายๆ ใช้ให้น้อย เก็บออมให้มาก เดี๋ยวก็รวยเอง ทั้งหมดที่เข้าใจมานั้น มันถูกแค่นิดเดียว มันเป็นการท่องจำจากการสั่งสอนกันมา แต่มันไม่ได้เข้าใจว่าต้องทำอย่างไร และการที่ต้องมีเป้าหมายนั้น สำคัญกับกระบวนการนี้อย่างไร สะกิดเตือนเราว่า สิ่งที่เราคิดว่าเรารู้แล้วนั้น เราไม่ได้รู้อะไรเลยต่างหาก

จากนั้นจึงได้ศึกษาการวางแผนการเงินจากช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่เผยแพร่ฟรี หรือมีค่าใช้จ่าย หากคิดว่าการเรียนนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองก็ไม่รีรอที่จะไปเรียนรู้ให้เข้าใจ และเริ่มที่จะนำความรู้ที่ได้มาลงทุนในหุ้นหรือลงทุนในกองทุนรวมต่างๆ เพื่อให้เงินงอกเงยในสภาวะที่ดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ในระดับที่ต่ำมาก รวมทั้งนำมาจัดการปัญหาหนี้สินของตนเองไปด้วย จนหนี้สินที่มี เหลือแต่หนี้สินที่สามารถควบคุมได้ ถึงได้เข้าใจว่าความรู้ทางด้านการเงินสำคัญมากจริงๆ

หากชีวิตของคนหนึ่งคนเปรียบได้กับการเดินทางไกล มันคงจะดีถ้าเรามีคนที่เป็นที่ปรึกษามาให้คำแนะนำ สนับสนุน หรือคัดค้านความคิดเห็นของเราอย่างตรงไปตรงมา โดยยึดผลประโยชน์ของเราเป็นหลัก เมื่อคิดได้ดังนั้นจึงสมัครเข้ามาเป็นนักวางแผนการเงินของทีม Avenger Planner โดยหวังที่จะมอบ “ความคิดเห็นที่สอง” มาช่วยให้คำแนะนำและช่วยประกอบการตัดสินใจ ในกระบวนการวางแผนการเงินและการลงทุน รวมถึงการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจพบเจอระหว่างทาง

สำหรับผม การเข้ามาเป็นหนึ่งในทีมงาน นอกจากจะสร้างโอกาสให้กับตัวเองแล้ว ผมยังมั่นใจว่าจะสามารถช่วยเหลือ หรือให้คำแนะนำกับผู้อื่นได้ โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นสำคัญ
สำหรับผม งานของ Avenger Planner ไม่ใช่การชี้นำหรือกำหนดทิศทางการดำเนินชีวิตของผู้คน หวังเพียงสร้างคุณค่าของ "ความคิดเห็นที่สอง" ที่ดี โดยยึดหลักความถูกต้องและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก