นก – ณัธสร รัตนอานุภาพ CFP®

Planner


ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักวางแผนการเงินอิสระ

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
ดิฉันมีความสนใจเรื่องการเงินส่วนบุคคล โดยรู้จักคุณเอ (หนึ่งใน Founder ของ Avenger Planner) ผ่านคลิปซีรีย์กองทุนรวมในเว็บ A-Academy ซึ่งดิฉันสัมผัสได้ถึงความตั้งใจในการทำคลิป เพื่อถ่ายทอดความรู้อย่างถูกต้อง โดยไม่มีการขายคอร์ส หรือผลิตภัณฑ์การเงินพ่วงท้าย จึงเกิดความศรัทธาและติดตามเรียนรู้กับคุณเอมาโดยตลอด

เมื่อทราบว่าคุณเอจัดตั้ง Avenger Planner ทีมนักวางแผนการเงินที่มีอุดมการณ์ชัดเจน โดยถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นที่ตั้ง ไม่เน้นการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินเกินความจำเป็น ดิฉันซึ่งมีความสนใจในอาชีพนักวางแผนการเงินอยู่แล้ว แต่คิดว่าตนเองยังมีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอ จึงได้แต่เฝ้ามองดูอยู่ห่างๆ

จนกระทั่งในปี 2561 ที่ผ่านมา ดิฉันมีโอกาสร่วมเป็นทีมงานของ “โค้ชหนุ่ม” จักรพงษ์ เมษพันธุ์ (The Money Coach) ในการแก้ปัญหาทางการเงินให้บุคคลากรในโรงพยาบาล ทำให้เรียนรู้ว่า ความรู้ที่เคยคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเรา อาจจะไม่ธรรมดาสำหรับผู้อื่น

ชีวิตบางคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพียงแค่มีใครมาบอกให้เค้า “รู้” ในสิ่งที่เค้าไม่รู้หรือยังไม่ชัดเจน และ เราทุกคนสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้จากทรัพยากรที่มี อย่ารอให้พร้อมแล้วค่อยลงมือทำ เพราะเราอาจจะไม่ได้ทำอะไรเลย

ดังนั้น เมื่อ Avenger Planner เปิดรับสมัครอีกครั้ง ดิฉันจึงสมัครเข้ารับการคัดเลือกอย่างไม่ลังเล ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดิฉันตั้งใจนำความรู้ความสามารถที่มี มาจัดทำแผนการเงินที่ดี เพื่อนำพาลูกค้าไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ได้อย่างดีที่สุด
เราทุกคนสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้จากทรัพยากรที่มี อย่ารอให้พร้อมแล้วค่อยลงมือทำ เพราะเราอาจจะไม่ได้ทำอะไรเลย