ชมพู - ณัฐธิดา พงศาประเสริฐพร

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.โท เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ป.ตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยศิลปากร)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
เภสัชกร
โรงพยาบาลตำรวจ

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
ย้อนเวลากลับไปเมื่อเรียนจบปีแรก ๆ ตัวเองไม่มีความรู้ทางด้านการเงินเลยแม้แต่นิดเดียว มีรายได้เหลือก็เก็บออมในธนาคารเพียงอย่างเดียว ผ่านไปหนึ่งปีเงินก็โตขึ้นเพียงน้อยนิดทำให้เริ่มมีคำถามในใจ

นี่เป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ประกอบกับที่ครอบครัวซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินมากมาย แบบที่เรียกได้ว่าซื้อโดยไม่รู้จักสินค้าเหล่านั้นดีนัก และอันที่จริงซื้อเพราะสนิทกับคนขาย ทำให้มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินกระจัดกระจายโดยไม่ได้รับการจัดสรรที่ดีพอ จึงเริ่มเรียนรู้เรื่องการเงินด้วยตัวเองผ่าน สัมมนาต่าง ๆ YouTube และเว็บไซต์ จนได้รู้จักกับ พี่เอ (A-Academy) และรู้จักกับคำว่า วางแผนการเงินแบบองค์รวม จึงอยากจะเรียนรู้ให้ลึกซึ้งและลงมือทำด้วยตนเอง

ผลจากการเรียนรู้ดังกล่าวทำให้ตระหนักได้ว่า แผนการเงินจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกคน ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะมีเงินมากน้อยเพียงใดก็ตาม และปัจจัยที่สำคัญมากต่อการวางแผนทางการเงินนั่นคือเวลา หากเรามีเวลาที่ยาวพอ ก็จะทำให้แผนการเงินสำเร็จได้ไม่ยาก นั่นจึงเป็นเหตุผลที่อยากจะเป็นคนหนึ่งในการบอกต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนรอบข้างและสังคม ให้รู้และเข้าใจเรื่องเงินตั้งแต่เนิ่น ๆ

Avenger Planner จึงเป็นทีมที่เป็นคำตอบให้กับตัวเอง ในการส่งมอบความรู้ทางการเงินให้กับคนรอบข้างและสังคม เพราะหัวใจหลักในการทำงาน คือ การวางแผนให้ลูกค้าเสมือนวางแผนให้ตัวเอง
Avenger Planner นักวางแผนการเงินอิสระ ที่ตั้งใจสร้างแผนการเงินแบบองค์รวมให้เกิดขึ้นจริง