ป๊อป – ผดุง โศภัตวรพงศ์ CFP®

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
(มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักวางแผนการเงินอิสระ

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
ในตอนที่ผมเริ่มทำงานด้านการเงินกับธนาคารแห่งหนึ่ง ขณะนั้นผมเกิดความสงสัย ว่าคนที่ประสบความสำเร็จด้านการเงินเขามีวิธีบริหารจัดการและการเก็บออมอย่างไร เพื่อนที่ทำงานจึงแนะนำให้รู้จักเว็บไซด์ A-Academy และคุณเอเมื่อ 8 ปีที่แล้ว นั่นเป็นครั้งแรกที่ทำให้ผมรู้จัก “อาชีพนักวางแผนการเงิน”

แต่ในขณะนั้นการวางแผนการเงินยังไม่เป็นที่แพร่หลาย เนื่องจากคิดว่าการวางแผนการเงินเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและเหมาะกับคนใกล้เกษียณ แต่โชคดีธนาคารที่ผมทำงานอยู่ ให้การสนับสนุนแนวทางวางแผนการเงินให้กับผู้รับบริการ ทำให้ผมมีเวลาเรียนรู้การวางแผนการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

เวลาล่วงเลยมาจนกระทั่งผมได้ทราบข่าวว่า คุณเอประกาศสร้างทีมนักวางแผนการเงิน Avenger Planner โดยรับอาสาสมัครที่คิดว่ามีพื้นฐานด้านการเงินมาทดสอบเพื่อเข้าร่วมทีม โดยมีเป้าหมายช่วยให้คนทั่วไปเข้าถึงบริการวางแผนการเงินให้ได้มากที่สุด

ผมจึงตัดสินใจสมัครทดสอบเพื่อเข้าร่วมทีม เพราะเชื่อว่าการวางแผนการเงินจะช่วยให้ชีวิตคนดีขึ้น ซึ่งผมเป็นคนหนึ่งที่ได้รู้จักการวางแผนการเงินมาก่อน และทำให้หลายสิ่งในชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

“A goal without a plan is just a wish.” Antoine de Sain-Exupery, Author of The Little Prince