อู๊ด - ไพบูลย์ พิริยะปัญญาพร AFPTᵀᴹ

Plannerประวัติการศึกษา
ป.ตรี รัฐศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
HR Assistant Manager
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
แรกเริ่มชีวิตก็เหมือนมนุษย์เงินเดือนทั่วไป ที่รู้จักการลงทุนผ่านตลาดหุ้นแบบผิวเผิน ซื้อตามเพื่อนหรือตามข่าว สนใจการลงทุนแต่ไม่ได้เข้าใจอย่างแท้จริง รู้จักกองทุน LTF เพราะซื้อเพื่อลดหย่อนภาษี เลือกกองทุนจากแรงเชียร์ขายของ Marketing

จนเมื่ออายุย่างเข้า 30 จึงเริ่มคิดว่าชีวิตที่ผ่านมาเราลงทุนแบบไร้ทิศทาง ผลตอบแทนแทบจะไม่มี จึงเริ่มต้นหาศึกษาความรู้ จนได้มารู้จัก A-Academy ครั้งแรกผ่านการเรียนรู้เรื่องการลงทุนในหุ้น ตอนนั้นรู้สึกประทับใจกับพี่เอ ศักดา ซึ่งเป็นผู้ที่อธิบายเรื่องที่เข้าใจยากให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจได้ง่าย ชีวิตเราก็ยังคงลองผิดลองถูกในตลาดหุ้นมาอีกเกือบ 2 ปีก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ

จนวันหนึ่งได้มารู้จัก Avenger Planner จึงสมัครใช้บริการ และได้พบว่าเรื่องการลงทุนที่ตนเองเข้าใจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการวางแผนการเงินแบบองค์รวมเท่านั้น ได้รู้จักกับเรื่องการบริหารสภาพคล่อง การป้องกันความเสี่ยง และการวางแผนเป้าหมายสำคัญต่างๆ ในชีวิตอย่างเป็นระบบ

หลังจากนั้นผมจึงเริ่มศึกษา A-Academy อย่างจริงจัง ซึ่งมีเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานวางแผนการเงิน การจัดทำงบการเงิน รู้จักวางแผนประกันประเภทต่างๆ รู้จักสินทรัพย์เพื่อการลงทุนและการลงทุนผ่านกองทุนรวมเพื่อบรรลุเป้าหมาย ได้เข้าอบรมหลักสูตร Financial Foundation และ DIY-Portfolio ที่ทางทีมจัด

เริ่มนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับตนเองไปเรื่อยๆ จึงรู้สึกอยากแบ่งปันสิ่งที่ผมได้พบให้กับคนรอบข้าง ทั้งที่ทำงาน เพื่อนและครอบครัว ซึ่งทุกครั้งที่ได้แนะนำจะรู้สึกมีความสุข

พอทราบข่าว Avenger Planner เปิดรับสมัครรุ่น 5 ผมจึงตัดสินใจสมัครเข้าร่วมทีม โดยมีความตั้งใจว่าจะฝึกฝนเรียนรู้ พัฒนาทักษะของตนเองให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะสามารถเป็นหนึ่งแรงที่จะสามารถแบ่งปันความรู้ และให้คำปรึกษาในเรื่องการวางแผนการเงินแบบองค์รวมได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ทุกคนที่มีความตั้งใจสามารถที่จะมี “เข็มทิศ” สำหรับเดินทางไปถึงเป้าหมายที่วางไว้
อย่ารอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วค่อยเริ่มวางแผนการเงิน เวลาที่เหมาะสมที่สุดคือตอนนี้แหละ