ที – ไพที สกุลเอี่ยมไพบูลย์

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.โท Dual Master Degree Supply Chain Management
(National University of Singapore and Georgia Institute of Technology)
ป.ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
Head of Logistics and Distribution
บริษัทเอกชน (อุตสาหกรรมค้าปลีก : วัสดุก่อสร้าง)

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner

คุณคิดว่าความสำเร็จเริ่มจากอะไร ?

สำหรับดิฉัน คิดว่าคือการ “ได้ลงมือทำ”


ด้วยพื้นฐานการศึกษาด้านวิศวกรรม ทำให้ดิฉันเป็นคนชอบวางแผน แต่เมื่อมีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้น จึงได้เห็นว่า การวางแผนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้เราถึงฝั่งฝันได้ การเริ่มลงมือทำต่างหากที่ทำให้เราเข้าใกล้ความฝันมากยิ่งขึ้น โครงการที่ดี หากไม่ได้เริ่มทำ ก็เปล่าประโยชน์ และเมื่อเริ่มลงมือทำ หากผิดทิศผิดทางก็แก้ไขปรับปรุง ดังนั้นการลงมือทำ ติดตามและแก้ไขปรับปรุง จึงเป็นสิ่งที่ดิฉันยึดมั่นมาตลอด

ดิฉันได้นำชุดความคิดนี้มาใช้กับการวางแผนการเงินตนเองด้วย ด้วยการเริ่มวางแผนการเงินตนเอง มาประมาณสิบกว่าปี ลงมือทำ เรียนรู้ ปรับแก้ มาเรื่อยคิดว่าน่าจะใกล้เส้นทางสู่ความฝันของตนเองขึ้น แต่ยังไม่มั่นใจว่า สิ่งที่เราคิดเองคนเดียวจะใช่หรือไม่ จนมาได้มีโอกาสฟังคลิป A-Academy และเข้าอบรม DIY Portfolio จึงเริ่มมั่นใจว่าตนเองมาถูกทิศทาง

เมื่อมีความรู้สึกมั่นใจในเส้นทางของตนเองมากขึ้น และเห็นคนรอบข้างกำลังค้นหาเส้นทางสู่การบรรลุเป้าหมายทางการเงิน จึงอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาคนอื่นๆ สู่ฝั่งฝันด้วย

เมื่อทราบว่า ทาง Avenger Planner เปิดสอบ Planner รุ่น 4 จึงสมัครสอบ และด้วยความพยายาม ก็สามารถผ่านแบบทดสอบแสนยาก ได้รับคัดเลือกเข้าฝึกฝนเพื่อเตรียมเป็น Planner ซึ่งต้องผ่านทั้งการอบรมที่ลึกซึ้ง และแบบทดสอบที่เข้มข้น แต่กิจกรรมทั้งหมด ยิ่งทำให้ดิฉันมั่นใจในทิศทางของทีม และการเตรียมความพร้อมตนเองในการวางแผนการเงินองค์รวมให้กับลูกค้า

เส้นทางไปสู่เป้าหมายทางการเงินเป็นเส้นทางที่ยาวไกล การเดินทางเพียงคนเดียว ระหว่างทางก็อาจจะไม่มั่นใจและหวั่นไหวได้ Avenger planner อาจจะไม่ใช่ฮีโร่ที่จะพาลูกค้าเหาะไปถึงฝั่งฝันด้วยความรวดเร็ว แต่เราเป็นเพื่อนคู่คิดที่จะช่วยแนะทิศทางที่ไปถึงเป้าหมายของลูกค้า

เราเชื่อในการพาลูกค้าออกเดินทาง เชื่อในการเริ่มลงมือทำ ดั่งข้อคิดสำคัญหนึ่งของทีม คือ Progress, not perfection
ความสำเร็จเริ่มได้จากการลงมือทำ