ยีน – ภานุพงศ์ แต่งอักษร CFP®

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.โท MBA (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ป.ตรี เศรษฐศาสตร์ เอกการเงินธนาคาร เกียรตินิยมอันดับสอง
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
วิทยากรการเงิน
นักวางแผนการเงินอิสระ

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
สมัยเรียน ป.ตรี เศรษฐศาสตร์ นอกจากเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์และวิชาการเงินในห้องเรียน เวลาส่วนที่เหลือจะให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมต่างๆ ใน ม.ธรรมศาสตร์ เพราะต้องการสร้างประสบการณ์ ในการทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ที่มีความสามารถแตกต่างกัน

กิจกรรมหลักที่ผมชอบคือการจัดกิจกรรมสันทนาการและจัดค่ายพัฒนาความเป็นผู้นำให้กับน้องๆ มัธยมที่เรียนในต่างจังหวัด เมื่อผมได้ส่งต่อความสุขให้กับผู้อื่น ผมก็รู้สึกมีความสุขด้วยเช่นกัน เพราะเรามีโอกาสที่จะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่มีให้น้องๆ สามารถนำไปปรับใช้ในอนาคตได้

เมื่อเข้าสู่โลกของการทำงานด้านสินเชื่อธุรกิจ ในตำแหน่ง Relationship Manager ได้ดูแลวงเงินสินเชื่อ 100 – 500 ล้านบาท ผมก็นำความรู้จากการเรียน ป.โท MBA มาประยุกต์ใช้กับการทำงาน แนะนำการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้กับลูกค้า จัดทำประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย ดูความสามารถในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนธนาคารของลูกค้าในแต่ละปีเพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อ จนมีประสบการณ์ในหลายๆ ธุรกิจ มากกว่า 100 บริษัท

เมื่อมีประสบการณ์ในการวางแผนธุรกิจ และจัดทำประมาณการมานานหลายปีแล้ว ผมเริ่มคิดว่า เราวางแผนให้กับบริษัทต่างๆ ได้ หากเราวางแผนชีวิตให้กับตัวเองบ้าง จะเป็นอย่างไร และควรใช้แนวทางใดวางแผนการเงินให้กับตนเอง

จึงศึกษาหาข้อมูลในเว็บไซต์พบว่ามีหลักสูตรวางแผนการเงินชื่อ CFP® (Certified Financial Planner) ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล จัดโดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ซึ่งในประเทศไทยนั้น ยังมีผู้ที่ขึ้นทะเบียนคุณวุฒินักวางแผนการเงิน CFP ® เพียง 200 กว่าคน ขณะที่ทั้งโลกมีเพียง 200,000 กว่าคน เท่านั้น

สมมติมีนักวางแผนการเงิน CFP® ในประเทศไทยที่รับวางแผนการเงิน 200 คน และนักวางแผนการเงิน 1 คน ดูแลลูกค้าอย่างมีคุณภาพได้ 100 คน ก็แสดงว่าจะมีคนไทยเพียง 20,000 คนเท่านั้น ที่จะได้รับการวางแผนการเงินอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร CFP® ซึ่งถือว่าน้อยมาก

นอกจากนั้นเนื้อหาหลักสูตรยังประกอบด้วย 6 ชุดวิชาที่น่าสนใจ ตั้งแต่ วางแผนการเงินเบื้องต้น วางแผนการลงทุน วางแผนประกัน วางแผนเกษียณ วางแผนภาษีและมรดก และวางแผนการเงินแบบองค์รวม ผมจึงตัดสินใจเข้าอบรมและสามารถสอบผ่านหลักสูตร CFP® ครบทั้ง 6 วิชา และขึ้นทะเบียนเป็นนักวางแผนการเงินคุณวุฒิ CFP® ได้สำเร็จ

อย่างไรก็ตามการนำความรู้จากหลักสูตร CFP® มาประยุกต์ใช้วางแผนการเงินให้ลูกค้านั้น กลุ่มลูกค้าแต่ละรายก็มีความแตกต่างกัน เราจึงควรเลือกแนวทางการวางแผนการเงินที่เหมาะสมให้ลูกค้า ซึ่งผมก็มาเจอแนวทางวางแผนการเงินของทีม Avenger Planner ที่เน้นวางแผนการเงิน โดยยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ มีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามความจำเป็นของลูกค้า ทำให้ลูกค้าที่ได้รับบริการรู้สึกอุ่นใจ ที่มีนักวางแผนการเงินช่วยให้คำปรึกษา และจัดทำแผนการเงินให้ในแนวทางที่เหมาะสม

โดยนักวางแผนการเงินทีม Avenger Planner ก็จะค่อยๆ ดูแลลูกค้าแต่ละรายไป เมื่อลูกค้าดำเนินการตามแผน พอร์ตมีการเติบโต มีความมั่งคั่งเพิ่ม นักวางแผนการเงินผู้ดูแล ก็จึงค่อยๆ มีรายได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งถือเป็นการ Align ผลประโยชน์ระหว่างลูกค้าและที่ปรึกษาอย่างมีเหตุมีผล

ผมจึงตัดสินใจสมัครเข้าร่วมทีม Avenger Planner โดยผ่านขั้นตอนการพัฒนาของทีมเป็นระยะเวลาร่วม 1 ปี เพื่อค่อยๆ ดูแลลูกค้าและค่อยๆ เติบโตไปด้วยกัน เพราะเมื่อเราดูแลลูกค้าเพิ่มขึ้น ประสบการณ์ก็จะช่วยเสริมความรู้ความสามารถของเรา เป็นการขยายขอบเขตความรู้ความเชี่ยวชาญของเราให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ

ผมอยากให้ลูกค้ารู้สึกโชคดี ที่มีผมเป็น Planner ให้กับเขา ผมจึงตั้งเป้าหมายที่จะเก่งขึ้นไปเรื่อยๆ เรื่องบางอย่างก็เป็นโชคชะตา ที่นำพาเราให้มาเจอกัน เมื่อมีโอกาสได้ดูแลกันแล้ว ผมก็จะดูแลต่อไป จนสามารถส่งลูกค้าไปสู่เป้าหมายทางการเงินที่วางร่วมกันไว้

แม้การจัดทำแผนการเงินแบบองค์รวม จะใช้เวลามาก เพราะมีกระบวนการหลายขั้นตอน แต่เมื่อได้นำเสนอแผน และได้เห็นประกายแห่งความหวังในสายตาลูกค้า ที่เห็นว่าเป้าหมายการเงินของเขานั้น มีโอกาสจะบรรลุได้จริงๆ ด้วยทรัพยากรที่เขามี มันทำให้ผมรู้สึกบรรเทาความเหนื่อยล้าลง และเกิดเป็นความสุขขึ้นในหัวใจ
เดินหมากรุกยังต้องคิด เดินหมากชีวิตจะไม่คิดได้อย่างไร