จู้ - ปริญญา อัมพุชินทร์

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.โท วิศวกรรมเครื่องกล
(L’Institut Français de Mécanique Avancée : IFMA)
ป.ตรี วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายกลยุทย์การปรับปรุงกระบวนการผลิต
บริษัทเอกชน (อุตสาหกรรมยานยนต์)

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
“นักวางแผนการเงินที่เป็นกลาง ไม่ยึดติดกับสินค้าการเงินของค่ายใดและยึดความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” นี่เป็นสิ่งแรก ๆ ที่ผมเห็นความแตกต่างของ Avenger Planner กับผู้ให้บริการวางแผนการเงินอื่น ๆ

ก้าวแรกของเส้นทางนักวางแผนการเงินของผม เริ่มจากการไปฟังสัมมนาของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสะดุดกับคำว่า “นักวางแผนการเงิน” ซึ่งสำหรับผมเป็นเรื่องใหม่มาก นอกเหนือไปจากการลงทุนในหุ้นที่ผมกำลังสนใจ ณ ขณะนั้น

ผมจึงเริ่มเข้าไปศึกษามากขึ้นเกี่ยวกับอาชีพนี้ จนมาถึงจุดเปลี่ยนในชีวิตที่ได้มารู้จักกับ A-Academy จากการหาข้อมูลเรื่องนักวางแผนการเงิน ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินที่ถ่ายทอดโดยคุณเอนั้น ทำให้ผมมีความเข้าใจและมั่นใจมากขึ้น จนเริ่มนำไปปรับใช้กับตัวเองและครอบครัว ถึงแม้จะลองผิดลองถูกอยู่บ้าง แต่สิ่งที่ผมรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนคือ ผมรู้สึกกังวลน้อยลงกับผลตอบแทนที่ขึ้น ๆ ลง ๆ ตามสถานการณ์ ซึ่งมาจากความเข้าใจในสิ่งที่ผมลงทุนมากขึ้น ในขณะเดียวกันผมก็ได้เข้าอบรมหลักสูตร Certified Financial Planner (CFP) เพราะอยากจะเพิ่มความรู้ของตนเองและมองหาโอกาสในการเข้าสู่อาชีพนักวางแผนการเงินในวันข้างหน้า

ประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีนัก จากการถูกแนะนำประกันและการลงทุน จากผู้ที่อาจจะไม่ใส่ใจในความต้องการของลูกค้า หรือแม้กระทั่งติดข้อจำกัดของหน่วยงานที่สังกัดที่ต้องแนะนำสินค้าทางการเงินที่เป็นผลประโยชน์ของผู้แนะนำเพียงอย่างเดียว จนทำให้ลูกค้าเสียโอกาสในการใช้สินค้าทางการเงินที่เหมาะสมจริง ๆ ผมจึงเฝ้ามองหาทีมงานที่มีแนวคิดการทำงานที่เป็นกลางและสามารถที่จะแนะนำสินค้าได้อย่างอิสระเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างแท้จริง และสิ่งนี้ผมได้พบเจอที่ “Avenger Planner” ภายใต้ปณิธานของทีมผู้ก่อตั้ง คุณเอ คุณอ้น และคุณใหม่

“วิชาการเงิน” เป็นวิชาที่ไม่มีสอนในโรงเรียน แต่กลับเป็นวิชาที่มีความสำคัญมากในการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบัน ความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงิน สามารถเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของคน ๆ หนึ่งไปอย่างสิ้นเชิง การได้เข้าร่วมงานกับทีม Avenger Planner เป็นหนึ่งทางที่ผมสามารถจะใช้ความรู้ทางการเงินที่ผมมี ถ่ายทอดไปสู่ผู้คนอีกมากมาย และช่วยเหลือผู้คนที่ต้องการคำแนะนำ ให้ไปถึงเป้าหมายในชีวิตอย่างมีความเข้าใจ และมีความสุขตลอดการเดินทางสู่ปลายทางนั้น

การวางแผนการเงินนั้น สิ่งที่สำคัญไม่ใช่แค่การไปถึงเป้าหมายเพียงอย่างเดียว แต่การเดินทางอย่างมีความสุขไปจนถึงเป้าหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน