พีท - พีท อุไรพงษ์

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บมจ. การบินไทย
ที่ปรึกษากองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัทการบินไทย

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
ผมเป็นคนชอบเก็บเงินตั้งแต่เด็ก ๆ ไม่ค่อยชอบเสียเงิน ชอบหาเงิน

แต่สิ่งที่จุดประกายจริง ๆ คือ คุณพ่อเอาหนังสือพ่อรวยสอนลูกมาให้อ่าน ทำให้รู้จักคำว่า "Passive Income" และ "อิสรภาพทางการเงิน" ก็เลยเห็นเส้นทางชีวิตตัวเองตั้งแต่นั้น

เคยมีอคติกับหุ้น แต่ได้ฟัง ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ก็ทำให้เข้าใจหุ้นและได้เริ่มลงทุน รวมทั้งยังได้ทำธุรกิจหลายอย่าง ซึ่งด้วยความที่ชอบคว้าโอกาสมากจนเกินไป จึงรุ่งบ้าง เจ็บบ้าง

ศึกษาเรื่องการเงินไปเรื่อย ๆ จนได้รู้จักพี่เอ จาก A-Academy ก็มีความศรัทธาในตัวพี่เอมาก พอรู้ว่าพี่เอตั้งทีม Planner ที่มีเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลักจึงสนใจเป็นอย่างมาก ได้ลองสมัครเข้าร่วมทีมและได้เป็น Planner ในที่สุด

Avenger Planner คือทีมนักวางแผนการเงินในอุดมคติ ที่ไม่เน้นขายประกัน ไม่เน้นกำไรของ Planner ไม่อิงกับบริษัทใด ๆ ดังนั้นจะศึกษาเครื่องมือทางการลงทุนของทุกบริษัทมาเปรียบเทียบกัน และแนะนำเครื่องมือที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้าแต่ละคนจริง ๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการวางแผน ไม่เลือกแต่ลูกค้าที่มีเงินลงทุนเยอะ