วัน – ปรียาดา ชาญภัทรวาณิช

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.โท MBA การเงินและการบริหารธุรกิจ
(University of New South Wales, Australia)
ป.ตรี บริหารธุรกิจ เอกบัญชี
(ม.อัสสัมชัญ)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักบัญชี (บริษัทเอกชน)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (อิสระ)

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
จุดเริ่มต้นของความสนใจในเรื่องการวางแผนการเงินมาจากพื้นฐานวิชาชีพนักบัญชี โดยเริ่มจากการบันทึกรายรับรายจ่าย และจัดสรรเงินออมเพื่อเป้าหมายต่างๆ ตามช่วงเวลาของชีวิต แต่ส่วนมากก็จะเป็นในรูปของเงินฝากประจำ หรือ สลากออมสิน จนเริ่มรู้จักการลงทุนแบบ DCA ในกองทุนรวม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้สนใจการออมในรูปแบบอื่นๆ แต่ก็ยังไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินที่ดีและถูกต้องเต็มรูปแบบนัก

จนวันหนึ่ง เพื่อนแนะนำให้รู้จัก A-Academy จึงได้เริ่มศึกษา พื้นฐานการวางแผนการเงิน และได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมหลักสูตร DIY Portfolio และนำความรู้ที่ได้ มาเริ่มใช้วางแผนการเงินให้กับตัวเองและครอบครัว

ได้ปรับปรุง ทบทวน แก้ไขข้อผิดพลาดจากความไม่รู้ในประเด็นต่างๆ ก็พบว่า หากเราได้มีการวางแผนการเงินไว้ และได้ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ มีการทบทวน ปรับเปลี่ยนเมื่อปัจจัยบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปในเวลาที่เหมาะสม แม้ว่าระหว่างทาง อาจจะมีความคลาดเคลื่อนไปบ้าง แต่เราจะมีความมั่นใจว่าเราจะไปถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ได้แน่นอน

ที่สำคัญที่สุด รู้สึกดีใจ ที่เราได้เริ่มต้นก้าวแรกในสร้างทางเดินของชีวิตที่มั่นคงจากแผนการเงิน ซึ่งเป็นแกนที่สำคัญนำทางจนเป็นเราได้ในวันนี้ จึงมีความคิดอยากแบ่งปันสิ่งที่ดีดีนี้โดยการช่วยวางแผนการเงินให้กับผู้อื่นบ้าง จนได้ตัดสินใจสมัครเข้ารับการทดสอบกับทีม Avenger Planner

มาวันนี้ รู้สึกดีใจและภูมิใจมาก ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีม ทุกคนในทีมมีความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง ในการช่วยดูแลและวางแผนการเงินให้กับลูกค้า คอยแนะนำเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่วางไว้ ที่สำคัญที่สุดคือ แผนที่นำเสนอเป็นแผนที่ปฏิบัติได้จริงๆ
อย่ารีรอที่จะลงมือสร้างอนาคตทางการเงินที่มั่นคงตั้งแต่วันนี้ การมีแผนการเงินที่ดีจะช่วยเป็นเข็มทิศพาให้เราเดินทางไปสู่เป้าหมายทางการเงินที่กำหนดไว้ พวกเรา Avenger Planner พร้อมจะเป็นเพื่อนร่วมเดินเคียงข้าง ให้คำปรึกษา และดูแลคุณ เพื่อให้คุณก้าวสู่เป้าหมายทางการเงินที่คุณกำหนดไว้อย่างมั่นใจ