มิ้งค์ - รชยา ผดุงตันตระกูล

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.โท MBA (Seattle Pacific University)
ป.ตรี นิเทศศาสตร์ (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
เจ้าของกิจการ
บริษัท คอนทินิวส์ อัส จำกัด

เจ้าของเพจ
ชีวิต ∙ อิคิ ∙ 生き : ใช้ชีวิตแบบที่อยากมีชีวิต

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
ในชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะทำอาชีพอิสระหรืออาชีพอื่นนอกเหนือจากธุรกิจส่วนตัวที่ทำอยู่ จนมาถึงช่วงแห่งการค้นหาความหมายของชีวิต มิ้งค์อยากสร้างคุณค่าให้กับการมีอยู่ของตัวเอง เพื่อจะได้ไม่ใช้ออกซิเจนของโลกใบนี้ทิ้งไปวัน ๆ ทุกวันนี้เฝ้าถามตัวเองว่าเราจะทำอะไรเพื่อเป็นการตอบแทนสังคมและคนรอบข้างได้บ้าง เพราะคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะวางแผนช่วงที่ 2 ของชีวิต โดยเริ่มค้นหาว่าอะไรที่เราทำแล้วมีคุณค่ากับโลกใบนี้

สืบเนื่องมาจากการได้รับเงินก้อนจากคุณพ่อ คุณแม่ จากคนที่ไม่เคยเห็นคุณค่าของการวางแผนการเงิน กลับถามตัวเองว่า เราจะรักษา ต่อยอด เงินก้อนนี้ที่บุพการีให้มาได้อย่างไร ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีคนรอบตัวอีกมากมาย ที่ยังไม่ได้ให้ความสำคัญในการวางแผนการเงินซึ่งเป็นหนึ่งในรากฐานแห่งชีวิต สิ่งนี้ทำให้คิดว่าหากเรามีความสามารถในส่วนนี้ เราน่าจะมอบสิ่งดี ๆ ให้พวกเขาเหล่านั้นได้

จากการแนะนำของพี่ท่านหนึ่ง ทำให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ศาสตร์แห่งการวางแผนการเงินจาก A-Academy ที่คุณเอส่งมอบให้กับสังคมทั่วไป ฟังแล้วรู้สึกชอบ สนใจและหลงไหลในศาสตร์นี้ นำไปสู่การสมัครเข้าร่วมการสัมมนา DIY Portfolio รุ่นที่ 2 วันนั้นเป็นวันที่ได้รู้จัก Avenger Planner เป็นครั้งแรก ต่อมาได้ตัดสินใจสมัครเป็นผู้ใช้บริการของ Avenger Planner จึงได้มีโอกาสเรียนรู้แนวทางการทำงานของ Avenger Planner อย่างจริงจัง ทำให้ได้คิดว่าเราน่าจะส่งมอบคุณค่าให้กับสังคมได้ผ่านเส้นทางนี้

เพราะเรากับ Avenger Planner มีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือ การเป็นหนึ่งหน่วยในสังคม ที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมรอบข้าง โดยใช้คำถามที่ว่า “เราจะส่งมอบคุณค่าอะไรให้ผู้อื่นได้บ้าง” เป็นเข็มทิศนำทาง ดังนั้น สำหรับมิ้งค์แล้วการเข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีม Avenger Planner จึงเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการสร้างคุณค่าของการมีอยู่บนโลกใบนี้ค่ะ

เรากับ Avenger Planner มีเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือ การเป็นหนึ่งหน่วยในสังคม ที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมรอบข้าง โดยใช้คำถามที่ว่า “เราจะส่งมอบคุณค่าอะไรให้ผู้อื่นได้บ้าง” เป็นเข็มทิศนำทาง