อั๋น - น.สพ.รัฐพล พีระวณิชกุล

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี สัตวแพทยศาสตร์
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
สัตวแพทย์
เจ้าของกิจการ (โรงพยาบาลสัตว์)

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
การเรียนรู้และทำงานในสาขาวิชาชีพสัตวแพทย์นั้น ทำให้ผมได้มีความรู้และได้ทำงานที่รัก คือการดูแลสัตว์ที่เปรียบเสมือนญาติมิตรและสมาชิกคนหนึ่งในหลายๆ ครอบครัว แต่การทำงานนี้ทำให้ผมจำเป็นต้องทุ่มเทเวลา และพลังในการทำงานมาก จนทำให้ไม่สามารถเรียนรู้การจัดการชีวิตและสุขภาพทางการเงินของตนเอง และรู้สึกว่ากว่าจะได้เงินมาแต่ละครั้งมีความยากลำบากมาก

ด้วยปกติที่มีงานอดิเรกคือการอ่านหนังสือ ในช่วงที่เหนื่อยกับการทำงานประจำมากๆ จึงเริ่มศึกษาเกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งหนังสือ "พ่อรวยสอนลูก เงินสี่ด้าน” เป็นหนังสือที่ทำให้ผมได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ทั้งเรื่องการเป็นผู้ประกอบการ และการศึกษาเพื่อให้เงินทำงานแทน

เมื่อได้อ่านหนังสือหลายๆ เล่มก็ได้พบคำสำคัญคำหนึ่ง คือ “แผนการเงินส่วนบุคคล” ซึ่งเมื่อนำคำๆ นี้ค้นหาใน Google ในช่วงประมาณ 10 ปีก่อนหน้านี้ก็จะพบกับเว็บไซต์ A-Academy เกือบจะเป็นทีเดียว ที่ให้ความรู้ในด้านนี้อย่างละเอียด ผมใช้เวลาศึกษาเข้าสัมมนาในหลายกิจกรรม และทดลองลงทุนด้วยตนเองจนวันหนึ่งได้ทราบว่าคุณเอ ได้มีการจัดตั้งทีมนักการวางแผนการเงินอิสระชื่อ Avenger Planner

ซึ่งในครั้งแรกก็รู้สึกอยากมาเป็นลูกค้า เนื่องจากมีความเชื่อถือในกระบวนการคิดและการทำงานของคุณเอ และเมื่อได้ลองเป็นลูกค้าของทีม ทำให้ได้ทราบว่าทีมนักวางแผนการเงินทีมนี้มีจุดมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ ไม่มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็น จึงทำให้ผมมีความประทับใจและอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยได้รับบริการดีๆ แบบนี้โดยไม่มีข้อจำกัด

เมื่อ Avenger Planner ได้เปิดรับสมัคร Planner รุ่นใหม่ ผมจึงไม่ลังเลที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก และผ่านกระบวนการทดสอบต่างๆ จนได้เข้ามาฝึกฝนเพื่อเป็น Planner รุ่นที่ 5 และเมื่อได้เข้ามาเรียนรู้ และทำงานร่วมกับทีม ก็ทำให้ผมสามารถสรุปได้ว่าการวางแผนการเงินที่ดีนั้นนอกจากความรู้ความสามารถของ Planner แล้ว ความเข้าใจและใส่ใจเกี่ยวกับความต้องการและความจำเป็นของลูกค้าก็เป็นสิ่งที่สำคัญ

โดยการทำงานของทีมนั้นไม่ได้เน้นที่ผลตอบแทนเพื่อให้ดูมีความสามารถ แต่จะที่เน้นความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้ผู้รับบริการได้เดินไปยังเป้าหมายด้วยความสบายใจ จึงทำให้ผมมีภูมิใจ ตั้งใจ และเต็มใจจะทำประโยชน์ให้กับผู้ที่มารับบริการอย่างเต็มที่
แผนการเงินที่ดีคือแผนการเงินที่ทำได้จริง และเจ้าของแผนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ Avenger Planner พร้อมเป็นผู้ให้คำแนะนำในการเดินทางของคุณ