ฮิม - เรืองเดช เอกชัยวรสิน AFPTᵀᴹ

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีการผลิต
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักวางแผนการเงินอิสระ

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
ก่อนหน้านี้เรื่องการวางแผนการเงิน มันช่างห่างไกลจากผมมาก ตัวผมเองก็เป็นมนุษย์เงินเดือนคนหนึ่ง เรียนจบสายอุตสาหกรรมทั้งในระดับ ปวส. และปริญญาตรี แล้วก็มุ่งเข้าสู่ที่ทำงานที่เรียกว่า "โรงงาน" ซึ่งแทบไม่มีใครรู้จักคำว่า "ความรู้ทางการเงิน" ตลอดสิบกว่าปีที่ผมทำงานในสายนี้ ผมจึงได้ยินปัญหาทางการเงินของคนอื่นอยู่บ่อยครั้ง ตั้งแต่พนักงานระดับล่าง พนักงานในออฟฟิศ วิศวกร ไปจนถึงระดับผู้บริหาร

โดยส่วนตัวผมเองแล้วผมไม่มีปัญหาเรื่องการเงิน ไม่ใช่ว่าเพราะผมมั่งมี แต่เป็นเพราะว่าถูกสอนให้ดูแลและระมัดระวังการใช้เงินของตัวเองมาตั้งแต่เด็ก แต่สุดท้ายผมก็ยังต้องติดกับดักทางการเงิน ที่เรียกว่า "การลงทุนแบบไม่มีความรู้" ไม่เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำ ผลลัพธ์คือต้องสูญเงินที่เก็บมาหลายปี โดยเรียกร้องอะไรกลับมาไม่ได้

จุดเปลี่ยนเรื่องการเงินของผม เริ่มจากวันที่ 25 ก.ค. 2558 ที่ได้มีโอกาสเข้าเรียนหลักสูตร Money Literacy รุ่นที่ 3 โดย The Money Coach ซึ่งผมได้ปรับเปลี่ยนความคิดทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นระบบอย่างที่ควรจะเป็น ซึ่งในคอร์สนี้เองที่ทำให้ผมรู้จักคำว่า "ดอกเบี้ยทบต้น" ซึ่งอยู่ในหัวข้อ "เกษียณสุขใจเตรียมได้ด้วยตนเอง" ที่บรรยายโดยคุณเอ (A-Academy)

ผมยังบ่นกับตัวเองว่า สามสิบกว่าปีที่ผ่านมา ทำไมเราไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน และก็ได้เริ่มติดตาม A-Academy เรื่อยมา จนได้เรียนคอร์ส DIY Portfolio ของคุณเอ ทำให้เข้าใจถึงการลงทุนที่เหมาะกับตัวเอง และเชื่อว่าเป็นการลงทุนที่เหมาะกับคนที่ต้องการจะเก็บออมเพื่อเป้าหมายในชีวิตไปพร้อม ๆ กับการทำงานอื่นไปด้วย ในสัมมนาเดียวกันนั้นผมยังได้รู้จักกับ Avenger Planner เป็นครั้งแรกในฐานะของการเป็น "ลูกค้า"

สิ่งที่ผมได้รับจาก Avenger Planner ไม่ใช่แค่คำแนะนำเรื่องการลงทุน แต่ผมได้เพื่อนที่ให้คำปรึกษาในเป้าหมายต่างๆ รอบตัวผม ซึ่งด้วยวิธีการให้บริการและการให้คำแนะนำของ Planner ทำให้ความอยากรู้ของผมมีมากขึ้น ทำให้ตัดสินใจเข้าร่วมงาน Open-House ของทีม ซึ่งเมื่อได้ฟังเป้าหมาย อุดมการณ์ และรายละเอียดต่างๆ แล้ว ก็ทำให้ผมเชื่อและมั่นใจที่จะสมัครเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีม Avenger Planner ให้ได้

และหลังจากที่ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของทีม ตั้งแต่ในฐานะของการเป็น Trainee, Assistant Planner จนถึง Planner ผมได้สัมผัสถึงการปลูกฝังแนวความคิดของทีม ยิ่งตอกย้ำความมั่นใจของผม ว่านี่แหละคือทีมที่มองประโยชน์ให้คนอื่น ก่อนที่จะคิดถึงผลประโยชน์ของตนเองโดยแท้จริง

Avenger Planner ไม่ใช่บริษัทหรือหน่วยงานที่จะใช้สร้างรายได้ แต่ Avenger Planner เป็นบ้านที่จะเติมเต็มความรู้สึกดีๆ และสร้างคุณค่าทางจิตใจ