เอก – ศักดิ์ดา ฉลาดปรุ CFP®

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
Senior System Analyst
บริษัทเอกชน (อุตสาหกรรมโทรคมนาคม)

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
ผมคิดว่าตัวเองคงจะเหมือนกับใครอีกหลายคน ที่มีความรู้สึกอยากสัมผัสกับคำว่า “อิสรภาพทางการเงิน” อยากใช้ความรู้ทางการเงินพาตัวเองไปยังเป้าหมายนั้น และโดยส่วนตัวก็เป็นคนที่ชอบแบ่งปันความรู้

เมื่อเวลาที่คิดว่ารู้อะไรมากกว่าน้องๆ และเพื่อนร่วมงาน ก็อยากจะนำความรู้ที่มีไปช่วยให้แต่ละคนได้รับประโยชน์มากขึ้น แต่ก็คิดอยู่เสมอว่า ความรู้ที่มีนั้นมันยังไม่มากเท่าไรนัก ทุกครั้งที่มีโอกาสจึงพยายามเรียนรู้ ศึกษา และลงมือทำให้มากขึ้น

ในระหว่างทางของการเรียนรู้ ผมมีโอกาสได้พบบุคคลที่มีความรู้เรื่องการเงินในเชิงปฏิบัติหลายท่าน ได้รู้ว่ามิติทางการเงินมีหลายด้าน นอกเหนือจากการลงทุนแล้ว ยังต้องรู้จักเรื่องของการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการหนี้ การวางแผนการเงินแบบองค์รวม

หนึ่งในผู้ให้ความรู้ที่ผมนับถือคือคุณเอ ศักดา (ผู้ก่อตั้ง A-Academy และ ผู้ร่วมก่อตั้ง Avenger Planner) คุณเอเป็นตัวอย่างหนึ่งของคนที่ทุ่มเทกำลังกายเพื่อให้ความรู้กับคนจำนวนมาก ซึ่งหากจะวัดผลตอบแทนเป็นตัวเงินก็ไม่น่าจะคุ้มค่า

แต่จากประสบการณ์ที่ผมเคยมีโอกาสได้ร่วมเป็นทีมงานของโค้ชหนุ่ม (จักรพงษ์ เมษพันธุ์ หรือ The Money Coach) ในการช่วยแก้ปัญหาทางการเงินให้บุคลากรในโรงพยาบาล ทำให้ผมเข้าใจดีว่า ความสุขจากการที่ได้ช่วยให้ผู้อื่น หลุดพ้นจากปัญหา ได้กลับมามีชีวิตที่มีรอยยิ้มและความหวัง ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมต้องการไม่แพ้กับผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินเช่นกัน

ท่ามกลางบริษัทหรือทีมงานมากมายที่ให้บริการวางแผนการเงินกับคนทั่วไป ผมได้พบว่า Avenger Planner เป็นทีมที่มีอุดมการณ์ที่ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของผู้มารับบริการเป็นอันดับแรก ไม่ใช่ทีมที่เน้นการเชิญชวนลูกค้าให้ลงทุนหรือซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกินความจำเป็น จึงเกิดความศรัทธาในตัวคุณเอและทีม Avenger Planer มากยิ่งขึ้น

เมื่อ Avenger Planner มีการเปิดรับทีมงานรุ่นใหม่เพื่อรองรับปริมาณลูกค้าที่มีจำนวนมากขึ้น ทำให้บริการได้ไม่รวดเร็วเท่าที่ควร ผมจึงตัดสินใจที่จะเข้ามาสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าเป็นทีมนักวางแผนการเงินของ Avenger Planner โดยตั้งความหวังว่า จะสามารถเป็นนักวางแผนการเงินที่ดี ที่สามารถช่วยเหลือให้ลูกค้าไปถึงเป้าหมายทางการเงินที่หวังไว้
งานที่ทำเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวเป็นงานที่น่าสนใจ แต่งานที่สามารถทำเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวและยังหล่อเลี้ยงหัวใจได้ เป็นงานที่สมควรต้องทำอย่างยิ่ง