โจ้ - สันติ คูห์ศรีวิโรจน์

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักบิน
สายการบินพาณิชย์

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
ตั้งแต่เรียนจบ ป.ตรี ผมก็คิดถึงเรื่องการเกษียณสบายอย่างมีความสุขมาโดยตลอด ในช่วงแรกของการทำงาน ผมจึงเก็บเงินประมาณครึ่งหนึ่งของรายได้มาเก็บออมไว้ในบัญชีเงินฝากประจำ แต่พอลองคำนวณดูแล้วก็ยังไม่เพียงพอกับสิ่งที่คิดไว้ จึงตั้งใจที่จะมีรายได้ให้มากขึ้น โดยการสอบนักบินให้ได้

แต่เมื่อทำได้สำเร็จ สิ่งที่เกิดขึ้นกลับไม่เป็นดังที่คิดไว้ รายได้ที่มากขึ้นตามมาด้วยรายจ่ายที่มากกว่า ทำให้ช่วงแรกของการเป็นนักบิน ผมเก็บเงินแทบไม่ได้เลย ผมจึงพยายามคิดหาทางให้รายได้งอกเงยขึ้น โดยการนำเงินที่เก็บออมทั้งหมดลงทุนในเว็บไซต์แห่งหนึ่ง แต่สุดท้ายเว็บไซต์นั้นก็เป็นแชร์ลูกโซ่ออนไลน์ ทำให้สูญเสียเงินออมทั้งหมดไป

เหตุการณ์นั้นทำให้ผมกลัวการลงทุนไปเลย จนเกือบจะล้มเลิกความคิดที่จะเกษียณสบายไปช่วงหนึ่ง แต่ความตั้งใจเดิมก็ยังไม่เปลี่ยน ผมจึงได้ลงทุนอีกครั้งด้วยการ DCA ในหุ้นรายตัวตัวหนึ่ง ซึ่งก็เหมือนเดิมคือ ผมไม่ได้ศึกษาอะไรเลย ซื้อตามเพื่อนบอก ซึ่งก็ไม่ได้ทำกำไรอะไรมากมาย และเมื่อเทียบกับเวลาที่เสียไปหลายปีก็ไม่คุ้มค่าเลย

และแล้วในปี 2559 ผมก็ได้พบกับเว็บสอนการลงทุนและการวางแผนการเงินของคุณเอ แห่ง A-Academy จึงเริ่มศึกษาอย่างจริงจัง และได้พบว่า นี่คือสิ่งที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนทำตามได้ง่าย มีแนวทางชัดเจน ซึ่งก่อนที่จะลงทุนควรมีภูมิคุ้มกันที่ดีก่อน และเมื่อลงทุนก็สามารถถึงเป้าหมายได้โดยไม่เครียดจนเกินไป มีเวลาเหลือไปพัฒนาความสามารถในงานประจำของเรา

ถึงวันนี้ผมก็ได้ปฏิบัติตามแนวทางนี้มาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าการวางแผนการเงินแนวทางนี้ ทำให้เส้นทางไปสู่ชีวิตที่เกษียณสบายอย่างมีความสุขของผมนั้นเป็นไปได้จริงตามที่ตั้งใจไว้ และจากประสบการณ์จริงที่ได้ดำเนินการตามแนวทางนี้ ทำให้ผมมีความรู้พื้นฐานด้านการลงทุนและวางแผนการเงินในระดับหนึ่ง และมีการศึกษาเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆ อยู่เสมอ เพื่อพัฒนาตนเอง และพยายามใช้ความรู้นี้ช่วยเหลือคนรอบข้างมาโดยตลอด

จนในปี 2563 Avenger Planner ได้เปิดรับสมัครนักวางแผนการเงินรุ่นที่ 5 ผมจึงตัดสินใจสมัคร และได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมทีมในที่สุด
หลายคนอาจคิดว่า การวางแผนการเงินเป็นเรื่องไกลตัว และยากเกินที่จะปฏิบัติ แต่ Avenger Planner สามารถทำให้เรื่องเหล่านี้ง่ายขึ้น และมีความรู้สึกสบายใจในการปฏิบัติจริง