ไก่ - เสาวรส เอี่ยมสำอางค์

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี พยาบาลศาสตร์ (วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
Corporate UM Nurse
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
เดิมทีไม่เคยสนใจวางแผนการเงินมาก่อนเลย เพราะในตอนนั้นคิดว่ายังไม่จำเป็น และที่สำคัญคือคิดว่าเรายังมีเงินไม่มากพอ ที่จะบริหารหรือวางแผนอย่างเป็นเรื่องเป็นราว

จากความเข้าใจผิด ๆ บวกกับการไม่มีความรู้ทางการเงินที่ดีพอ ทำให้พบกับปัญหาหนี้สิน ที่จุดประกายให้ต้องกลับมาคิดทบทวน และหาความรู้ทางการเงิน จนพบทางแก้ไขในที่สุด เหมือนกับที่มีคนเคยกล่าวไว้ว่า เงินจะไม่สำคัญเลย จนกว่าคุณจะเจอปัญหาที่ต้องแก้ด้วยเงิน ซึ่งถ้าไม่เกิดปัญหา เราก็คงไม่หาทางแก้ไข

การที่ได้ศึกษาความรู้ทางการเงิน และได้มีโอกาส Coaching กับคุณเอ (หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Avenger Planner และ A-Academy) ด้วยแล้ว ยิ่งทำให้ตระหนักว่าการมีความรู้ และมีพื้นฐานทางการเงินที่ดี เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกคน โดยเฉพาะหากสามารถบริหารจัดการได้ตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตการทำงานด้วยแล้ว ก็จะสามารถทำเป้าหมายด้านอื่น ๆ ของชีวิตได้ โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องเงิน

เมื่อคุณเอเปิดโครงการ Avenger Planner ร่วมกับ Founder อีก 2 ท่าน (พี่อ้น และ พี่ใหม่) ซึ่งมีประสบการณ์ และประสบความสำเร็จในการให้บริการวางแผนการเงินอยู่แล้ว จึงสนใจอย่างมาก ที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน เพราะต้องการจะส่งต่อสิ่งดี ๆ ด้วยการวางแผนและให้คำแนะนำกับลูกค้าที่มารับบริการ ให้ได้เกิดความสบายใจทางการเงิน เหมือนที่เราเคยได้รับมา

รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมนักวางแผนการเงินที่มีแนวคิด มีอุดมการณ์ ที่มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อสร้างความสบายใจทางการเงิน และเห็นประโยชน์ของลูกค้าที่มารับบริการเป็นสำคัญค่ะ
Avenger Planner คือ ทีมนักวางแผนการเงิน Progressionist ที่มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อผู้รับบริการเป็นสำคัญ