มาย - สถาพร แป้นพัฒน์, CISA, CFP®

Senior Planner & Investment Analyst


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี บริหารธุรกิจ ภาควิชาการตลาด
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักวางแผนการเงินอิสระ

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
ผมเข้าสู่โลกการเงินในลักษณะ “ตาบอดคลำช้าง” โดยเริ่มจากการลงทุนในหุ้นรายตัว ในช่วงที่เรียนปริญญาตรี ชั้นปี 3 ซึ่งถือเป็นการจุดประกาย ให้ผมหลงใหลในตัวเลขและมีความคิดอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินตั้งแต่อายุน้อย แต่ในชีวิตจริงกลับไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิด

เรื่องของเงินนั้นเป็นอะไรที่ Dynamic มาก เหตุการณ์ของครอบครัวที่เจอในช่วงเริ่มต้นการทำงานมีตั้งแต่การขายบ้านหลังเก่า การซื้อบ้านหลังใหม่ ได้รับเงินสินสอดจำนวนหนึ่งจากการที่พี่สาวแต่งงาน หลังจากนั้นไม่นานพ่อแม่ก็มาป่วยเป็นโรคร้ายแรง จนต้องเข้าโรงพยาบาลพร้อมกัน ซึ่งเป็นเหตุให้ท่านทั้งสองที่กำลังเข้าสู่วัยเกษียณมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายที่เพิ่มเข้ามา

ตลอดระยะเวลาที่เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น ผมในฐานะที่เป็นลูกชายคนเดียวของทางบ้าน จึงจำเป็นต้องรับหน้าที่ในการจัดการเรื่องเงินของครอบครัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มันทำให้ผมเริ่มตระหนักขึ้นได้ว่าการวางแผนการเงินนั้นสำคัญยิ่งกว่าการมุ่งสร้างผลตอบแทนสูง ๆ จากการลงทุนในหุ้น ผมจึงเริ่มศึกษาเรื่องการวางแผนการเงินอย่างจริงจังจนได้มาพบกับ A-Academy

พี่เอเป็นคนจุดประกายให้ผมเริ่มศึกษาการวางแผนการเงินแบบองค์รวม รวมไปถึงการเข้าอบรมและทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP (Certified Financial Planner) จนได้นำสิ่งที่ได้จากการเรียนมาปรับใช้กับตัวเองและครอบครัว และเมื่อเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์มาก ก็พยายามที่จะวางแผนให้กับคนใกล้ตัว

ซึ่งจะเรียกได้ว่า เป็นนักวางแผนการเงินอิสระอย่างโดดเดี่ยว ก็ได้ เพราะต้องใช้ความพยายามสูงมาก เนื่องจากไม่มีทีมคอยสนับสนุน จนมาวันหนึ่งได้เห็นพี่เอประกาศตั้ง Avenger Planner ผมก็จดไว้ในสมุดเป้าหมายของผมว่า ถ้ามีโอกาสผมจะต้องเข้าร่วมทีมนี้ให้ได้

ในที่สุด ผมก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Avenger Planner และได้พบว่า อาชีพนักวางแผนทางการเงิน เป็นอาชีพที่มีคุณค่ามาก ๆ สามารถช่วยสร้างแนวทางในการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินของแต่ละครอบครัว และด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงเป็นแรงผลักดันให้ผมอยากเข้าร่วมทีม เพื่อที่จะสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาทำประโยชน์ให้กับคนอื่นในวงกว้างได้มากขึ้น
ความตั้งใจที่อยากให้เกิดขึ้น คือการช่วยทำให้ใครสักคนในทุกครอบครัวมีความรู้ทางการเงิน เพื่อให้ครอบครัวของเขามีสุขภาพการเงินที่แข็งแรง