เก๋ - สิริมา มงคลสุขวัฒน์ AFPTᵀᴹ

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.โท บริหารธุรกิจ การเงิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
ป.ตรี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
พนักงานรัฐวิสาหกิจ

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
จากการเริ่มเก็บออมในบัญชีออมทรัพย์และฝากประจำตั้งแต่ยังเด็ก ทำให้ได้เรียนรู้ว่ายิ่งเก็บเงินได้เร็วตั้งแต่อายุยังน้อย จะยิ่งทำให้เงินเติบโตได้เร็วขึ้น จากผลของดอกเบี้ยทบต้นและมูลค่าเงินตามเวลา แต่ในตอนนั้นการลงทุนในหุ้นและทรัพย์สินอื่นๆ ยังเป็นสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจและรู้สึกไม่จำเป็น

กระทั่งเริ่มเข้าสู่การทำงานมีเงินเดือนเป็นของตัวเอง จึงเริ่มลงทุนในหุ้นอย่างจริงจัง ในขณะนั้นรู้สึกว่าการลงทุนในหุ้นให้ผลตอบแทนที่สูง แต่ก็มีความผันผวนที่สูงมาก และต้องให้เวลาในการติดตามการซื้อขาย ซึ่งไม่ค่อยเหมาะกับการทำงานประจำ จึงพยายามหาแนวทางการลงทุนที่คิดว่าเหมาะสมกับตัวเอง ทั้งในด้านผลตอบแทน ความเสี่ยง และเวลาที่ใช้ในการบริหารจัดการ

จนได้พบกับคอร์ส DIY Portfolio ของพี่เอ A-Academy ที่ทำให้ภาพการวางแผนการเงินของตัวเองเหมือนได้เติมจิ๊กซอว์ชิ้นที่หายไป ได้มีมุมมองในแง่การบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุนที่ดีขึ้น และเชื่อว่าเป็นแนวทางที่สามารถนำมาประยุกต์ปฏิบัติได้จริงสำหรับคนทั่วไป รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นของความสนใจในทีม Avenger Planner เนื่องจากพี่เอเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งทีมนี้

เมื่อทำงานนานขึ้น มีโอกาสพบคนหลากหลายในบริบทที่แตกต่างกันไป ทำให้ได้เห็นพี่ๆ เพื่อนๆ หลายคน ตั้งใจและทุ่มเทให้กับการทำงานจนแทบไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง ซึ่งแน่นอนว่าการวางแผนการเงินยิ่งเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึง

ทำให้นึกถึงคำกล่าวที่ว่า "ถ้าโลกเรามีแต่นักวิทยาศาสตร์ทั้งหมด โลกของเราก็คงจะแข็งทื่อเพราะขาดศิลปะ ในขณะที่ถ้าโลกนี้มีแต่ศิลปิน โลกก็คงจะไม่มีเทคโนโลยีแบบในปัจจุบัน" ทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ล้วนช่วยเสริมและเติมเต็มซึ่งกันและกันให้เกิดความสมบูรณ์และการพัฒนาในภาพรวม

หากเปรียบกลับมาถึงการวางแผนการเงินเสมือนศาสตร์แขนงหนึ่ง คนเรามีความสนใจและความถนัดที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจว่า "จะดีสักแค่ไหน ถ้าเราสามารถนำความรู้ความสามารถในการวางแผนการเงินของเรา ไปสนับสนุนและส่งเสริมความสำเร็จของเป้าหมายทางการเงินของคนอื่นได้" เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้จัดสรรทรัพยากรที่มีและใช้ความรู้ความสามารถตามความสนใจและความถนัดของตัวเองเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวมต่อไป

จึงเป็นที่มาของการสมัครและได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมทีม Avenger Planner ในที่สุด
การวางแผนการเงินเป็นสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยก เหมือนกับที่ Avenger Planner พร้อมให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกคนที่เข้ามา และความสำเร็จของเป้าหมายทางการเงินของทุกคนสามารถเกิดขึ้นได้จากความตั้งใจและวินัยที่ดี ซึ่งเราพร้อมเป็นเพื่อนร่วมทางและยินดีไปกับความสำเร็จของคุณ