เอ้ - ศิวัตม์ สิงหสุตกร CFP®

Senior Planner


ประวัติการศึกษา
ป.โท MBA เอก Corporate Finance
(University of Wales Institute Cardiff)
ป.ตรี เศรษฐศาสตร์ เอกการเงินธนาคาร
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักวางแผนการเงินอิสระ
วิทยากรและนักเขียนด้านประกันและวางแผนการเงินในนาม Insuranger ประจำเว็บไซต์ aomMoney.com

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
ส่วนตัวเคยมีประสบการณ์ในการเป็นนักวางแผนการเงินอิสระมาก่อน และเคยได้สัมผัสระบบการทำงานของบริษัทที่ปรึกษาการเงินอิสระหลายๆ ที่ แต่ก็พบว่า ส่วนใหญ่ยังไม่ได้เดินตามหลักการวางแผนการเงินที่ยึดความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับแผนการเงินของลูกค้าอย่างแท้จริง รวมทั้งยังขาดความโปร่งใสอีกหลายด้าน

แต่เมื่อได้มารู้จักกับเหล่าผู้ก่อตั้งทีม Avenger Planner นี้ ได้เห็นหลักการ วิธีการทำงาน ทัศนคติ และนิสัยใจคอกันมาโดยตลอด ก็ทำให้เชื่อมั่นว่า หลักการของทีมนั้น ตรงกับหลักการในการทำงานเป็นนักวางแผนการเงินที่ถูกต้องตามความเชื่อของตัวเอง เพราะไม่ต้องเน้นทำยอดขาย ไม่เอาเป้าหมายของตัวเองเป็นที่ตั้ง และให้คำแนะนำทางการเงินแก่ลูกค้าเสมือนเป็นเงินของเราจริงๆ รวมถึงมีระบบการทำงานและการให้ข้อมูลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่างที่ยังไม่เคยเห็นจากบริษัทอื่น

ทำให้เชื่อมั่นว่าทีมทีมนี้และตัวเองจะเป็นคำตอบ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้อาชีพนี้มีความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในที่สุด


การวางแผนการเงินก็คือการวางแผนชีวิต เป็นภารกิจที่จำเป็นกับทุกคน ไม่ว่าจะรวยหรือจนก็ตาม