เมธ - สุเมธ พิบูลย์พัฒน์ CFP®

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี บัญชี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักวางแผนการเงินอิสระ

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
ก่อนจะเข้ามาสนใจเรื่องการวางแผนการเงิน ผมเคยมีความคิดมักง่ายว่า คนธรรมดาจะมั่งคั่งขึ้นมาได้ก็ต้องลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนมากที่สุด แค่เก็บเงินจากการทำงานมาลงทุนให้เยอะๆ ก็เพียงพอแล้ว แต่ในทางปฏิบัติ ผมกลับมองการลงทุนเป็นการเสี่ยงโชค ไม่มีกระบวนการเรียนรู้ ไม่มีแผนการใดๆ ไม่สนใจความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

จนวันหนึ่ง ผมบังเอิญเปิดไปเจอ Channel A-Academy บน Youtube ที่สอนหลักการวางแผนการเงินแบบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เหมือนเป็นการเปิดประตู ให้ผมได้เห็นมุมมองการเงินที่แตกต่างไปจากเดิม ได้รู้ว่าการวางแผนการเงินมีหลายมิติมากกว่าแค่การลงทุนให้ได้ผลตอบแทนมากๆ การลงทุนเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะทำให้คนธรรมดาสามารถบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้ แต่ก่อนจะเริ่มลงทุน ต้องมีกระบวนการสร้างรากฐานให้แข็งแรงเพียงพอก่อน

ในระหว่างที่สนใจและเริ่มศึกษาเรื่องการเงินมากขึ้นเรื่อยๆ กลับพบว่าคนใกล้ตัว เพื่อนร่วมงาน ญาติพี่น้อง ส่วนมากยังเข้าใจเรื่องการเงินน้อย หรือมักเข้าใจแบบผิดๆ เช่น มองว่าการทำประกันเป็นเครื่องมือลดหย่อนภาษีหรือนำมาใช้เป็นแหล่งลงทุน แทนที่จะสนใจเรื่องความจำเป็นและความต้องการของผู้ที่ได้รับความคุ้มครองเป็นหัวใจหลัก เหตุการณ์เหล่านี้ เป็นสิ่งกระตุ้นให้ผมเห็นว่ายังมีคนไม่เข้าใจเรื่องการเงินอยู่มาก และเราเองก็อยากให้คนหันมาสนใจและเปิดใจเรียนรู้เพื่อวางแผนการเงินให้กับตัวเอง

มาถึงวันที่ได้ทราบว่าพี่เอ เริ่มสร้างทีมนักวางแผนการเงินขึ้น ร่วมกับ Founder อีก 2 ท่าน คือ พี่อ้น และพี่ใหม่ ผมแสดงความตั้งใจว่าอยากเข้าร่วมทีม และได้รับโอกาสในการเข้ารับการคัดเลือก โดยการทำแบบทดสอบและการสัมภาษณ์กับพี่ Founder ทั้ง 3 ท่าน จนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีม ได้มาอยู่บนเส้นทางที่ตั้งใจจะให้คำปรึกษา วางแผน และเดินหน้าไปพร้อมกับผู้รับการวางแผน ให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจร่วมกันอย่างมีความสุข


พื้นฐานทางการเงิน เปรียบเหมือนรากฐานของต้นไม้ ต้นไม้จะเติบโตยืนต้นได้นาน สู้แดด ทนฝน ก็ต่อเมื่อเจ้าของรู้จักเลือกและดูแลเอาใจใส่ วันที่ต้นไม้เติบโตเต็มที่ มีรากมั่นคงแข็งแรง ก็จะผลิดอกออกผล ให้เจ้าของได้เก็บกินตลอดชีวิต