ต้น - ศุภณัฐ สุขจารุวรรณ CFP®

Senior Planner


ประวัติการศึกษา
ป.โท Applied Engineering and Technology Management
(Murray State University, USA.)
ป.ตรี วิศวกรรมเคมี
(ม. พระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
นักวางแผนการเงินอิสระ

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
เริ่มจากความสงสัยว่าการจะมีอิสรภาพทางการเงินแท้จริงแล้วต้องทำอย่างไร พยายามค้นคว้าหาข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ก็พบว่าการลงทุนเป็นหนึ่งในวิธีที่จะทำให้เราถึงเป้าหมายได้ จึงเริ่มศึกษาด้วยตนเอง ลองผิดลองถูกด้วยการลงทุนในหุ้น

โชคดีที่ไปเจอกับวิดีโอสอนการลงทุนผ่านกองทุนรวมของคุณเอ (A-Academy) โดยบังเอิญ ทำให้ค้นพบว่าจริง ๆ แล้วการลงทุนเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการวางแผนทางการเงิน และเราเองก็มีความรู้ทางการเงินน้อยมาก จากจุดนั้นเองคำว่า "วางแผนการเงิน" ก็วนเวียนอยู่ในหัวผมมาโดยตลอด

ผมพยายามศึกษาเพิ่มเติมผ่านวิดีโอทั้งหมดของ A-Academy และพยายามปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ต่อมาได้มีโอกาสเข้าสัมมนาสดกับคุณเอ ในหัวข้อ "Financial Foundation รุ่นที่ 1" ยิ่งทำให้อินมากขึ้นไปอีก เพราะได้ลงมือวางแผนการเงินให้กับตัวเอง ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะยังไปไม่ถึงเป้าหมาย แต่ก็ทำให้ผมมองเห็นถึงความเป็นไปได้และวิธีการที่จะไปถึงมัน

น้อยคนนักในประเทศนี้ที่จะได้รับการวางแผนทางการเงินแบบองค์รวมอย่างจริงจัง แถมนักวางแผนทางการเงินที่มีคุณภาพก็ใช่ว่าจะหากันได้ง่ายๆ การที่ผมได้รับความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินและคำแนะนำต่าง ๆ จากคุณเอ ทำให้มุมมองทางการเงินของผมเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง

เมื่อได้รับโอกาสจากทีม Avenger Planner ที่ผมจะสามารถทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้บ้าง ผมจึงไม่ลังเลที่จะสมัครเข้าร่วมทีม และจะขอส่งต่อสิ่งดี ๆ เหล่านี้ไปยังผู้รับคำปรึกษา พร้อมกับเดินทางร่วมกันไปให้ถึงเป้าหมายครับ
เมื่อมีโอกาสจากทีม Avenger Planner ที่ผมจะสามารถทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้บ้าง ผมจึงไม่ลังเลที่จะส่งต่อสิ่งดี ๆ เหล่านี้ไปยังผู้รับคำปรึกษา พร้อมกับเดินทางร่วมกันไปให้ถึงเป้าหมาย