ต๋อย - ศุภกร วิชัยดิษฐ CFP®

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักวางแผนการเงินอิสระ

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหลาย ๆ ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาชีวิต การงาน ครอบครัว และสังคม มักจะเริ่มต้นจากปัญหาการเงิน ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยประสบปัญหาการเงิน และพยายามแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยการทำงานหนัก เพื่อหาเงินให้มากขึ้นและไขว่คว้าหาคำว่า “อิสรภาพทางการเงิน”

ขอบคุณพระเจ้าที่วันหนึ่งได้มารู้จักกับโค้ชหนุ่ม The Money Coach ทำให้ได้เรียนรู้ว่า "ปัญหาการเงิน ไม่ได้แก้ด้วยเงิน ความรู้ทางการเงินต่างหากที่จะช่วยแก้ปัญหา" เลยตั้งใจศึกษาหาความรู้กับโค้ชหนุ่ม จนได้เข้าใจการวางแผนการเงินที่โค้ชหนุ่มเรียกว่า “Money Fitness”

โค้ชหนุ่มทำให้มุมมองในการทำงานและการใช้ชีวิตของผมเปลี่ยนไป ผมเลยตั้งใจที่จะเป็นที่ปรึกษาการเงินที่ดี ที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการเงินให้กับคนไทยตามปณิธานของโค้ช ตั้งใจพัฒนาตนเอง อบรม สัมมนา ศึกษาหาความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ จนได้มาเจอ A-Academy เว็บที่ให้ความรู้ทางการเงินแบบจัดเต็ม เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของคนทำ ได้รู้จักมากขึ้นเมื่อโค้ชหนุ่มชักชวนคุณเอ มาร่วมเป็นทีมงานวิทยากรในหลักสูตร Money Literacy ซึ่งต่อมาพัฒนาไปเป็น "มูลนิธิคนไทยฉลาดการเงิน”

สิ่งที่ได้สัมผัสทั้งจากโค้ชหนุ่ม คุณเอ และทีมคนไทยฉลาดการเงิน ทุกคนเน้นที่การสร้างคุณค่า เพื่อที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นผ่านวิธีการต่าง ๆ จนกระทั่งคุณเอสร้างทีม Avenger Planner เชื่อมั่นว่าด้วยการนำของ Founder ทั้ง 3 คนจะสร้างทีมนักวางแผนการเงินที่ดี มีคุณภาพ ด้วยหลักคิดและวิธีการที่ถูกต้อง เมื่อมีโอกาส จึงไม่รอช้าที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่จะพาทุกท่านไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ
อิสรภาพทางการเงิน เริ่มที่ใจไม่ใช่ที่เงิน หากคุณมีใจ พระเจ้ามีทาง ให้นักวางแผนการเงิน Avenger Planner เคียงข้างไปกับคุณ