เท็น – ศุภจักร ขำพิพัทธ์

Senior Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักวางแผนการเงินอิสระ

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
ผมได้ศึกษา “ความรู้ทางการเงิน” จริงจังเมื่อปี พ.ศ. 2558 เพราะต้องรับผิดชอบหนี้สินจากการทำธุรกิจของครอบครัว ก่อนนั้นเราทำธุรกิจโดยรายได้และรายจ่ายส่วนตัวกับธุรกิจปนกัน กว่าจะรู้ตัวก็เป็นหนี้ซะแล้ว ผมจึงเริ่มศึกษาจากเว็บไซต์ต่าง ๆ จนได้มารู้จักกับ The Money Coach (จักรพงษ์ เมษพันธุ์) ได้ประยุกต์ใช้ความรู้จาก YouTube และหนังสือ จนสถานการณ์การเงินดีขึ้นเป็นลำดับ

ในปีเดียวกันผมได้รู้จักอาชีพ “นักวางแผนทางการเงิน” จากตัวแทนประกันท่านหนึ่ง ผมรู้สึกสนใจและได้เริ่มศึกษาเพิ่มเติม จนได้ตัดสินใจครั้งใหญ่ที่จะเปลี่ยนอาชีพ มาทำงานเป็นนักวางแผนทางการเงินอย่างเต็มตัว โดยได้เข้าร่วมโครงการของบริษัทประกันแห่งหนึ่งพร้อมกับสมัครเป็นตัวแทนขายกองทุนรวม

ระหว่างศึกษาและทำงานกับบริษัทประกันแห่งนี้ ผมกลับไม่รู้สึกว่ากำลังทำงานเป็นนักวางแผนทางการเงินเลย รู้สึกเหมือนเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่ใช้ความรู้ทางการเงินเพื่อขายประกันมากกว่า ผมรู้สึกไขว้เขวและสับสนมาก แต่เหมือนชะตาได้นำพาผมให้ได้เข้าสัมมนา Money Literacy เลยได้มีโอกาสพบกับคุณเอ (ศักดา สรรพปัญญาวงศ์) หนึ่งใน Founder ของ Avenger Planner และเจ้าของ A-Academy ทำให้ผมรู้สึกว่า “นี่แหละ! ตัวจริง” จึงตั้งใจติดตามผลงานและเว็บไซต์ A-Academy เรื่อยมา

จนเมื่อปลายปี พ.ศ. 2559 ผมได้ทราบข่าวที่คุณเอประกาศโปรเจค Avenger Planner จากอีเมล์ที่ส่งให้กับลูกศิษย์ใกล้ชิด แม้ผมจะไม่ได้รับอีเมล์นั้นโดยตรง แต่ด้วยความใจกว้างของทีม Founder ทำให้ผมได้รับโอกาสเข้าร่วมงานนี้ด้วย

ในขณะฟังคุณเอ คุณอ้น (วิกรานต์ ชาติธนานนท์) และ คุณใหม่ (อภิญญา ตากสกุล) เล่าถึงแนวคิดและประสบการณ์ ก็บังเกิดเป็นความรู้สึกปลาบปลื้มขึ้น เหมือนได้พบแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ “โชคดีแล้วที่ได้พบตัวจริงทางวิชาการและตัวจริงด้านปฏิบัติที่ทำเพื่อลูกค้าจริงๆ นี่แหละคนที่จะนำทางเราได้” มันเป็นคำพูดที่ผมบอกกับตัวเอง แต่ช่างน่าเสียดายที่ผมไม่สามารถผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมทีม ทั้งในการรับสมัครรุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ผมจึงได้แต่เฝ้ารอและภาวนาให้ Avenger Planner เปิดรับรุ่นต่อไปอีก

จนปลายปี พ.ศ. 2560 ผมได้รับข่าวดี Avenger Planner เปิดรับนักวางแผนการเงินรุ่นที่ 3 โดยให้เข้ามาเรียนรู้ในลักษณะของการเป็น Avenger Trainee ก่อน ซึ่งแน่นอนผมได้สมัครและได้เข้าร่วมเรียนจนจบ ผ่านการสอบคัดเลือก และได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมในที่สุด ซึ่งต้องขอบคุณ Founder ทั้ง 3 ท่านที่ให้โอกาสนี้ด้วยครับ

Avenger Planner เป็นกลุ่มคนที่มีแนวคิดและอุดมการณ์เดียวกัน เพื่อให้คนทั่วไปได้รับบริการวางแผนทางการเงินที่นำพาไปบรรลุเป้าหมายที่ต้องการจริงๆ ผมภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในทีม ผมพร้อมจะทุ่มเทความรู้ความสามารถในการให้บริการ และพร้อมที่จะร่วมเดินทางไปกับลูกค้าตลอดเส้นทางครับ
วางแผนการเงิน คือ วางแผนชีวิต เป็นเรื่องที่แยกจากกันไม่ได้ และเราต้องรับผิดชอบเอง แต่การมีเพื่อนช่วยคิดและเดินร่วมทางก็ทำให้อุ่นใจขึ้น Avenger Planner ยินดีและพร้อมทำหน้าที่นั้น