ซุน - สุรพล วิจิตรพงศาพันธุ์

Assistant Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
Project Manager
ฝ่ายวิศวกรรม บริษัทเอกชน

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
โดยส่วนตัวเป็นคนชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับการเงิน การลงทุนมาตั้งแต่สมัยเริ่มต้นทำงานใหม่ๆ และได้อ่านหนังสือ คนไทยฉลาดการเงิน (MONEY LITERACY) ที่มีเนื้อหาความรู้พื้นฐานทางการเงิน การบริหารสภาพคล่อง ความเสี่ยงทางการเงิน การวางแผนภาษี และเรื่องของการเกษียณ ทำให้เปิดมุมมองด้านการเงินอย่างมาก

และเมื่อมีโอกาสได้เข้าสัมมนา “วางรากฐานชีวิตด้วยความรู้ทางการเงิน (Financial Foundation รุ่นที่ 9)” ของคุณเอ A-Academy ทำให้เข้าใจว่า การวางแผนทางการเงิน เปรียบเสมือนกับการวาดแผนที่ชีวิตของเรา หากเรามีแผนที่ มีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจน ก็จะทำให้ชีวิตของเราดำเนินไปสู่เป้าหมายได้ง่ายขึ้น

ผมชอบบทความของ ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ ที่ว่า “เงิน” ไม่ใช่พระเจ้า หากเราจัดการเงินได้ เงินจะเป็น “ทาส” ผู้ซื่อสัตย์คอยรับใช้เรา เพราะการจัดการเงิน คือ การจัดการชีวิต ความรู้ที่ถูกต้องและพลังใจที่เข้มแข็ง คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ทำให้ผมมีความสนใจในอาชีพ “นักวางแผนการเงิน” เพื่อจัดระเบียบความคิดด้านการเงิน สามารถออกแบบแผน และวิธีการที่จะพาไปสู่เป้าหมายต่างๆ ได้

การวางแผนทางการเงินเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกคน ซึ่งที่ Avenger Planner มีแผนการเงินที่มีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนที่ชัดเจน และเป็นไปได้