ลูกพีท - สุวัฒน์ ธรรมเสนา CFP®

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
นักวางแผนการเงินอิสระ
Project Developer / Data Engineer

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
โลกการเงิน” เป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่ผมได้ลองเข้ามาศึกษาหลังจากเรียนจบ ซึ่งพบว่าโลกใบนี้มีอะไรให้เรียนรู้อีกมากมาย แต่สิ่งสำคัญของสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ สิ่งของ หรือความรู้ นั่นคือ “รากฐาน” ซึ่งเป็นแก่นของความรู้ทั้งหลาย หากฐานรากดี ก็จะสามารถต่อยอดไปได้สูง

ซึ่งหากเปรียบต้นไม้กับการบริหารเงิน รากแก้วคืองบการเงินที่จะช่วยบอกพื้นฐานให้เรา รากฝอยคล้ายกับการจัดการความเสี่ยงให้ต้นไม้ของเรา เมื่อเจอพายุลมแรงจะคอยพยุงให้ต้นไม้ไม่ให้ล้มลง กระแสเงินสดเปรียบเสมือนน้ำที่คอยหล่อเลี้ยงให้ต้นไม้เจริญเติบโต และกาลงทุนก็คือการใส่ปุ๋ยที่จะช่วยให้ต้นไม้ออกดอกออกผลให้ผลผลิตกับเรา

หากเรามีการจัดการการเงินที่ดีเราก็สามารถต่อยอดไปได้ไกล ซึ่งผมก็ได้เริ่มต้นเรียนรู้จาก A-Academy ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Avenger Planner ในช่วงแรก และได้ลงมือทำตามเรื่อยมา จนวันนี้ความรู้เรื่องการเงินเหล่านั้นก็ได้ทำให้ชีวิตของผมดีขึ้นจริงๆ และอยากส่งต่อความรู้ทางด้านการเงินให้กับผู้คนที่สนใจได้มีโอกาสได้เข้าถึงการวางแผนการเงิน

ซึ่งสิ่งที่ Avenger Planner ทำนั้น คล้ายกับสิ่งที่ผมตั้งใจจะทำให้กับคนรอบๆ ตัวผม คือการช่วยเหลือผู้คน ด้วยความรู้ทางการเงินที่ถูกต้อง ผมจึงแทบไม่ต้องคิดเลยว่าผมจะทำยังไงต่อ เพราะใจบอกให้เลือกทีมนี้ หลังจากนั้นผมก็ได้ทำตามขั้นตอนทุกอย่าง จนสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีม Avenger Planner ได้ในที่สุด

ผมเชื่อว่าแผนการเงินแบบองค์รวมที่ทีมได้สร้างขึ้นร่วมกับลูกค้านั้น จะเป็นเข็มทิศที่จะพาทุกคนไปยังเป้าหมายที่ต้องการ และระหว่างทางนั้น ก็จะมีผมในฐานะนักวางแผนการเงินของทีม ร่วมเดินทางไปด้วย
Bug ทางการเงินที่น่ากลัว คือ การลงทุนในสิ่งที่เราไม่รู้และไม่เข้าใจ ซึ่งสามารถ Debug ด้วยความเข้าใจในสิ่งที่ลงทุน และมีแผนรองรับความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น