ชัย - ธนาชัย วาณิชธนศรี

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี เศรษฐศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
Assistant Accounting Manager
บริษัทเอกชน (อุตสาหกรรมพลาสติก)

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
หลังจากที่เรียนจบปริญญาตรี ผมเริ่มต้นทำงานในแผนกสินเชื่อธุรกิจของธนาคารแห่งหนึ่ง ขณะที่ผมกำลังเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพื่อเช็คอีเมล์ในช่วงเช้า ผมได้พบกับข้อความของธนาคารที่ส่งมาเพื่อเสนอขายกองทุนรวม ตอนนั้นจำได้ว่า ผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากองทุนรวมคืออะไร

ผมจึงลองเข้าไปค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตจนได้พบกับเว็บไซต์ A-Academy และสิ่งนี้เองคือจุดเริ่มต้นที่ช่วยเปิดประตูสู่โลกทางการเงินให้กับตัวผม

หลังจากนั้นผมได้ศึกษาพื้นฐานความรู้ทางการเงินเพิ่มเติมจากวิดิโอทาง YouTube เช่นหลักสูตร Financial Foundation และ Money Literacy รวมถึงการซื้อหนังสือการเงินมาอ่านเพิ่มเติม จนได้รู้ว่าเรื่องเงินนั้นมีหลายมิติที่สำคัญมากกว่าแค่เรื่องของการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนสูงๆ

ผมจึงนำสิ่งที่ได้ศึกษามาปรับใช้กับตัวเอง เช่น การบันทึกรายรับ-รายจ่าย การเก็บออมเงิน รวมไปถึงการตั้งเป้าหมายทางการเงินให้กับตัวเองในด้านต่างๆ สิ่งเหล่านี้ทำให้ผมได้ฝึกที่จะวางแผนเพื่อเป้าหมายที่ผมต้องการในอนาคต

แต่การวางแผนการเงินนั้นเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะที่สูง ซึ่งตัวผมเองก็ยังขาดประสบการณ์ ความรู้และมุมมองที่ถูกต้องในอีกหลายด้าน แล้ววันหนึ่งผมก็ได้พบกับประกาศรับสมัครนักวางแผนการเงินของทีม Avenger Planner

ผมจึงตั้งใจสมัครเข้าร่วมทีมเพื่อที่จะได้รับการฝึกฝน พัฒนาความรู้และมุมมองของตัวเองให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อวันหนึ่งผมจะสามารถแบ่งปันความรู้ที่มี และให้คำปรึกษาในเรื่องการวางแผนการเงินแบบองค์รวมอย่างถูกต้อง เพื่อให้คนรอบข้างได้มี “แผนที่” สำหรับนำทาง ไปยังเส้นสู่อนาคตที่ดีต่อไป


เราไม่สามารถเปลี่ยนอดีตได้ แต่เราสามารถสร้างแผนที่ เพื่อร่วมเดินไปยังเป้าหมายในอนาคตที่ต้องการได้