หญิง - ธารนันท์ ทั่วด้าว

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.โท MBA การเงินและการบริหารการปฏิบัติการ (นิด้า)
ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ม.เกษตรศาสตร์)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
Head of Business Support
บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
เพราะเคยเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาทางการเงิน แล้ววันหนึ่งชีวิตก็เปลี่ยนไป เมื่อเริ่มรู้จักการวางแผนรายรับรายจ่าย และการเก็บออม มีโอกาสได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือจากกัลยาณมิตร หลังจากนั้นจึงเริ่มศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมบนเส้นทางนี้เรื่อยมา

ด้วยเหตุของความไม่บังเอิญ วันหนึ่งบนหน้าเฟสบุ๊ค เห็นสัมมนาฟรี !! ของ A-Academy ซึ่งเป็นหลักสูตรวางรากฐานชีวิตด้วยความรู้ทางการเงิน หลังจากจบการเรียนครั้งนั้น ก็ติดตามเพจของ A-Academy เรื่อยมา

ได้มีโอกาสโค้ชส่วนตัวกับพี่เอ เริ่มรู้จักโค้ชหนุ่มและได้มีโอกาสเรียน Money Literacy รู้สึกตื่นเต้นกับหลายสิ่งหลายอย่างที่ได้เรียนรู้ จึงเริ่มแบ่งปันสิ่งต่างๆ ให้กับญาติพี่น้อง และผู้คนรอบข้าง จนครั้งหนึ่งได้มีโอกาสแนะนำ และช่วยเหลือ น้องที่ทำงานคนหนึ่งให้ผ่านวิกฤตชีวิตได้ ด้วยการวางแผนทางการเงิน รอยยิ้มของเค้าและครอบครัว ความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชีวิตเป็นประสบการณ์ที่ยิ้มกว้างให้กับตัวเอง และเป็นความรู้สึกที่ดีเกินกว่าคำบรรยายใดๆ

และเมื่อพี่เอ พี่ใหม่ พี่อ้น เปิดตัวโครงการ Avenger Planner จึงไม่ลังเลที่จะลองสมัคร แม้ว่าในครั้งแรกจะมีเงื่อนไขจำกัดที่รู้ตัวเองว่าสามารถทำเป็นแบบ Part-time ได้เท่านั้น บอกตัวเองว่าก็ลองดูไม่มีอะไรสูญเปล่า

จนเป็นจุดเริ่มต้นของวันนี้ จากที่เคยทำงานด้วยความรักในสิ่งที่ทำ และเฝ้าถามตัวเองมาตลอดว่าแล้วอะไรคือสิ่งที่เราอยากทำด้วยความรักที่จะทำจริงๆ แล้ววันนี้ก็พบว่า คำตอบนั้น คือ การเป็นนักวางแผนทางการเงิน งานที่ทำแล้วคนทำก็มีความสุข คนรับก็มีความสุขไปด้วยกัน

ครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในชีวิตที่ได้มีโอกาสทำสิ่งที่รัก พร้อมด้วยกลุ่มกัลยาณมิตรที่เรียนรู้ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเดินหน้าไปพร้อมๆ กัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อสิ่งดีๆ เหล่านี้ให้กับคนรอบข้าง
Avenger Planner เราตั้งใจที่จะเป็นดั่งเพื่อนร่วมทาง ที่จะมีส่วนช่วยนำพาผู้คนสู่เส้นทางที่จะเดินเข้าใกล้เป้าหมายของแต่ละคนมากขึ้นในทุกๆ วัน และที่สำคัญ คือ การเดินเคียงข้างกันไป ด้วยการสร้างคุณค่า และความสุขในชีวิตร่วมกัน