ฮาโล่ - ตะวัน วิชพันธุ์

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อาวุโส
ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาดด้านการบิน
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
“อิสรภาพทางการเงิน” เป็นคำที่นำผมให้เข้าสู่โลกของการเงินและการลงทุน

หลังจากรู้จักความหมายของมันแล้ว สิ่งที่ผมทำต่อมา คือ การค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งหนังสือชุดพ่อรวยสอนลูก เข้าสัมมนาทางการเงิน ฯลฯ จนผมได้เข้าสัมมนา Money Fitness ของ พี่หนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์ (The Money Coach) ซึ่งพี่หนุ่มได้ช่วยปรับจูนความคิดและมุมมองทางการเงินของผมให้เข้าร่องเข้ารอยมากขึ้น รวมทั้งชี้ให้เห็น ความสำคัญของการเงินในมิติอื่น ๆ ของชีวิต มากไปกว่าการเน้นลงทุนเพื่ออิสรภาพทางการเงินเพียงอย่างเดียว

นอกเหนือไปจากผมความรู้ทางการเงินที่ได้รับมาแล้ว ผมยังชื่นชอบในแนวทางของพี่หนุ่ม ที่อยากช่วยเหลือการเงินของคนไทยทั้งประเทศ ผมจึงขออาสาเป็นหนึ่งในทีมงานพี่หนุ่มเพื่อช่วยกระจายความรู้ที่ถูกต้องทางการเงินให้คนอื่น ๆ ตามกำลังที่เราจะสามารถทำได้

อีกหนึ่งสัมมนาที่มีผลต่อตัวผมเป็นอย่างมาก คือสัมมนา Financial Foundation ของ พี่เอ (A-Academy) ที่ให้หลักคิดทางการเงินที่ถูกต้องแล้วยังเสริมด้วยวิธีการพร้อมเครื่องมือที่สามารถนำมาวางแผนการเงินให้กับตัวอย่างได้อย่างมืออาชีพ ซึ่งผมก็นำความรู้จากสัมมนาทั้งสอง มาใช้วางแผนการเงินให้ตัวเอง และคลายความกังวลเรื่องเงินไปได้เป็นอย่างมาก

เมื่อผมสามารถวางแผนการเงินให้ตัวเองได้ ความตั้งใจเดิมที่อยากช่วยเหลือผู้อื่นก็ยิ่งมีมากขึ้น ผมอยากช่วยวางแผนการเงิน ให้กับคนที่ต้องการมีแผนเป็นเครื่องนำทางในการใช้ชีวิต เพื่อที่เขาเหล่านั้นจะได้คลายความกังวลเรื่องเงินไปได้และมีเวลาดูแลเรื่องอื่น ๆ ที่สำคัญในชีวิตไม่แพ้เรื่องเงิน ทุกครั้งที่ได้คุยเรื่องการวางแผนการเงิน วางแผนชีวิต ผมจะมีความสุขและสนุกที่ได้คุยเรื่องเหล่านี้ทุกครั้ง เพราะเป็นสิ่งที่ผมชอบและอยากช่วยเหลือคนอื่น ๆ ตามแนวทางของทั้งพี่หนุ่มและพี่เอ

จนมาถึงช่วงปลายปี พ.ศ. 2560 พี่เอ พี่อ้น และพี่ใหม่ (ผู้ก่อตั้ง Avenger Planner) ได้จัดกิจกรรม Open-House เพื่อเล่าแนวทางและสิ่งที่ทีม Avenger Planner กำลังทำกันให้ได้ฟัง ซึ่งเป็นแนวทางการทำงานที่ผมยอมรับนับถือหัวใจของผู้ก่อตั้งทั้ง 3 เป็นอย่างมาก เพราะเป็นแนวทางที่จริงใจ ไม่เอาเปรียบ และยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญก่อนสิ่งอื่นเสมอ

หลักจากงาน Open House ผมจึงไม่ลังเลที่จะขอสมัครเข้าร่วมทีม Avenger Planner และได้ผ่านการเรียน การทดสอบต่าง ๆ จนสามารถเป็นนักวางแผนการเงินของทีม Avenger Planner ได้ในที่สุด

การวางแผนการเงินเปรียบเหมือนการเดินทางไกล ผมและทีม Avenger Planner อยากขอเป็นเพื่อนร่วมทางของท่านในการเดินทางครั้งนี้ครับ