ลิง – ธีรวีร์ ยงวัฒนาจิรนนท์

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี วิศวกรรมการบินและอวกาศ
สาขาการจัดการเทคโนโลยีการบิน
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
พนักงานองค์กรของรัฐ

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
จุดเริ่มต้นของผมนั้น เริ่มจากการมีประกันสะสมทรัพย์ที่ผู้ใหญ่ทำไว้ให้ตั้งแต่เด็ก พอถึงเวลาที่ต้องมาชำระเบี้ยเองเรากลับไม่รู้รายละเอียดอะไรเกี่ยวกับมันเลย จึงเริ่มศึกษาหาข้อมูลและเห็นประโยชน์ของการทำประกัน จนมีโอกาสได้มาเป็นตัวแทนประกันชีวิตเสียเอง ทำให้ผมเริ่มเข้ามาศึกษาเรื่องราวของการวางแผนการเงินมากขึ้น

ทำให้พบว่านอกจากการวางแผนประกันที่เป็นเรื่องการบริหารความเสี่ยง เรายังสามารถวางแผนเรื่องการบริหารสภาพคล่อง การบริหารด้านการลงทุน และยังมีเรื่องราวอื่นๆ ในการวางแผนชีวิต เพื่อประกอบกันเป็น "แผนการเงินแบบองค์รวม"

มันเป็นเหมือนแผนที่ และเข็มทิศ ทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีทิศทาง ทำให้อยากส่งต่อความรู้สึกแบบนี้ให้กับคนอื่น

เมื่อผมได้เริ่มทำแผนการเงินแบบองค์รวมให้กับคนรอบตัว ทำให้สัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น เกิดเป็นความสงบสุขทางใจ ที่รู้ว่าตัวเองจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ยังไง เห็นภาพชีวิตของตนเองมากขึ้น

ถ้าเปรียบแผนการเงินแต่ละแผน และชีวิตของคนเรา คือการเดินทางไกล คงจะดี ถ้าเรามีเพื่อนที่ช่วยกันหาเส้นทางที่ดีขึ้น ช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างทาง และเพื่อนร่วมเดินทางในเส้นทางเดียวกัน

จนผมได้มาพบกับเพื่อนที่ชื่อ Avenger Planner ด้วยแก่นความเชื่อของทีมที่เห็นประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่หนึ่ง และแนวทางการทำงานของทีมที่เน้นการวางแผนการเงินแบบองค์รวม จึงตัดสินใจเข้าร่วมการฝึกฝน และเรียนรู้การเป็นนักวางแผนการเงินที่ดี จัดทำแผนการเงินอย่างรอบคอบระมัดระวังเหมือนวางแผนให้กับตัวเอง

เมื่อได้เป็นส่วนหนึ่งของทีม ยิ่งทำให้ผมมั่นใจ ว่าแผนการเงินที่ส่งมอบไปถึงผู้คนจะช่วยให้อีกหลายๆ ชีวิต มีการเงินที่มั่นคง และประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนตามที่ตั้งใจไว้ได้อย่างแน่นอน
เบื้องหลังตัวเลข เบื้องหลังแผนการเงิน คือชีวิตของคนๆ หนึ่ง เรามาร่วมออกแบบชีวิต เป็นเพื่อนคู่คิด และร่วมเดินทางในเส้นทางที่คุณต้องการกันนะครับ