โอ๋ - ทพญ. ธันยาภรณ์ สุพรรณรัตน์

Planner


ประวัติการศึกษา
ป.ตรี ทันตแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)

อาชีพหลัก ณ ปัจจุบัน
ทันตแพทย์และเจ้าของกิจการ
Meeemouth Dental Clinic

เหตุผลที่เข้าร่วมทีม Avenger Planner
เริ่มสนใจการวางแผนการเงินครั้งแรก เมื่อได้ยินคำว่า “Passive Income” เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ซึ่งหลาย ๆ คนที่อ่านหนังสือเกี่ยวกับการเงิน จะได้ยินและคุ้นหู ตอนนั้นจำได้ว่าอ่านหนังสือ "พ่อรวยสอนลูก" แล้วเริ่มเห็นความสำคัญของการสร้างสินทรัพย์ เพราะเชื่อว่าสินทรัพย์จะทำให้เรามี Passive Income ได้ในที่สุด

ตอนนั้นเป็นทันตแพทย์จบใหม่ ทำงานได้เงินเดือน ทุกเดือนจะหักเงินเอาไว้ "ออมก่อนใช้เสมอ" ซึ่งหลายคนอาจคิดว่าใช้ก่อนแล้วเหลือค่อยออม แต่เคยทดลองกับตัวเอง ปรากฎว่าการออมก่อน ทำให้เราวางแผนการใช้จ่ายได้ดีกว่า จึงทำแบบนี้มาเรื่อย ๆ ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปี

พอมีลูกก็คิดว่าอยากมีนักวางแผนการเงิน ที่จะช่วยมาวางแผนให้เราแบบองค์รวม ทั้งในเรื่องการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งก็ได้รับบริการจากนักวางแผนการเงินจาก 2 บริษัท ซึ่งทั้ง 2 บริษัทนั้น ได้วางแผนโดยเน้นให้ซื้อผลิตภัณฑ์บางประเภทค่อนข้างหนัก ส่งผลให้เมื่อทำไปได้สักพัก กระแสเงินสดเริ่มติดลบ จึงตระหนักได้ว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ ๆ จึงเริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนการเงินให้มากขึ้น

จนได้มาเจอกับ Avenger Planner ในจังหวะเดียวกับที่ทีมมีการเปิด Open-House พอดี จึงสมัครเข้าไปโดยจุดประสงค์แรกเพียงเพื่อต้องการศึกษาแนวคิด และวิธีการดูแลลูกค้าของทีม Avenger Planner เท่านั้น แต่ปรากฎว่าพอได้ฟังแนวคิดการวางแผนการเงินแบบองค์รวม รวมทั้งการดูแลความเสี่ยง แนวทางการลงทุน และหลักคิดในการดูแลลูกค้า ก็เกิดความประทับใจอย่างมาก

อีกทั้งประโยคอันเป็นพระราชดำรัสของพระราชบิดาที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ที่ทีมน้อมนำมาปฏิบัติ ก็เป็นประโยคที่ยังคงก้องอยู่ในหูตัวเอง ในฐานะของหมอคนหนึ่งอยู่แล้ว จึงเกิดความประทับใจยิ่งขึ้นไปอีก

เมื่อถามถึงรายละเอียดค่าตอบแทนของนักวางแผนการเงิน ก็จะได้รับการอธิบายแบบละเอียดและตรงไปตรงมา ทำให้เรารับรู้ได้ถึงความจริงใจ ตอนนั้นจึงตัดสินใจเป็นลูกค้าของ Avenger Planner และยังขอสมัครเข้ารับการคัดเลือกและฝึกฝน เพื่อเป็นนักวางแผนการเงินกับทีมนี้ด้วย

ดิฉันเชื่อว่า “นักวางแผนการเงิน” เปรียบเสมือน “หมอ” ที่จะช่วยรักษา เมื่อเรามีปัญหาด้านการเงิน และเป็นผู้ช่วยดูแลวางแผนสุขภาพการเงินให้กับเรา ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายเพื่อการเกษียณ แต่งงาน ซื้อบ้าน ซื้อรถ การศึกษาลูก การศึกษาต่อ ฯลฯ ล้วนจำเป็นต้องได้รับการวางแผนแทบทั้งสิ้น ดังนั้น หากประเทศไทยมีนักวางแผนการเงินที่ดี ซึ่งให้บริการวางแผนการเงินแบบองค์รวมอย่างแท้จริง ถูกต้องตามจรรยาบรรณ ก็จะทำให้คนไทย มีโอกาสบรรลุเป้าหมายต่างๆ ในชีวิตได้มากขึ้น

ดิฉันเชื่อในเจตนารมณ์ของทีม จึงอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีม ในการช่วยให้คนไทยมีสุขภาพการเงินที่ดี และทำประโยชน์แก่สังคมให้มากที่สุด
Avenger Planner เราไม่ได้เป็นแค่ ฮีโร่ ในละคร แต่เราเป็น ฮีโร่ ที่มีชีวิตจริง ๆ เราไม่ได้ทำเพื่อมุ่งประโยชน์แก่ตัวเองแต่ สิ่งเดียวที่เรามุ่งหวังคือ “การทำประโยชน์ให้เกิดแก่ผู้อื่นให้มากที่สุดอย่างเต็มความสามารถของเรา”